Metų archyvas: 2016

2016-12-19 | Mokymai – socialines paslaugas vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms teikiantiems darbuotojams

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendindama projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“,  gruodžio 19 d. Centrinės informacinės vieš...

Skaityti plačiau

2016-12-19 | Globos įstaigose bus įvertinti gyventojų individualūs poreikiai ir sudaryti individualūs planai

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gruodžio 19  d. Centrinės informacinės viešųjų pirkimų sistemos tinklapyje paskelbė pertvarkai atrinktų bandomųjų socialinės globos įstaigų gyventojų individualių poreikių vertinimo ir kiekvieno Ä...

Skaityti plačiau

2016-12-19 | Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba ieško Pertvarkos procesų eksperto Vilniaus regionui

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieško Institucinės globos pertvarkos projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“  regioninio lygmens Pertva...

Skaityti plačiau

2016-12-16 | „Jausmas, kai po pamokų eini namo, o ne į Globos namus, yra geras” (Alytaus naujienos, A. Kudzienė, 2016 12 16)

Aly­tu­je, kaip ir vi­so­je ša­ly­je, vyks­ta vai­kų glo­bos per­tvar­ka. Bū­ta įvai­rių siū­ly­mų, svars­ty­mų, kad kuo ma­žiau vai­kų pa­si­lik­tų vai­kų glo­bos na­muo­se, pa­tek­tų į glo­bė­jų šei­mas ar šei­my­nas. Mies­to sa­vi­val­dy­bė, siek...

Skaityti plačiau

2016-12-09 | Diskusijos Rokiškio savivaldybėje: institucinės globos pertvarkos procesai ir visuomenės požiūris

Rokiškio rajono savivaldybėje įvyko susitikimas su savivaldybės vadovais, specialistais, socialines paslaugas administruojančiais darbuotojais bei šias paslaugas teikiančių įstaigų atstovais. Pertvarkos procesų ekspertė Panevėžio regionui Dalė Natanienė supažindino su Institucinės globos pertvarkos pr...

Skaityti plačiau

2016-12-05 | Konferencijoje aptarti vaikų globos ir įvaikinimo klausimai – šeimų motyvacijos, lūkesčiai, pagalba globėjams

Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų kultūros centre įvyko konferencija „Aukime kartu: globa ir įvaikinimas“. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM direktorė Alina Jakavonienė pristatė Institucinės globos pertvarkos proceso etapus, tikslus, pertvarkos plano vertinimo kriteri...

Skaityti plačiau

2016-11-28 | Paskelbtas Socialinių paslaugų tikslinių grupių asmenims viešųjų pirkimų konkursas

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,  įgyvendindama projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“, šiandien, lapkričio 28 d., Centrinės info...

Skaityti plačiau

2016-11-25 | Socialiniai globėjai – alternatyva institucinei vaikų globai

Daugiau nei  9 tūkst. vaikų yra netekę tėvų globos,  iš kurių net 3262 vaikai auga globos institucijose. Siekiant sumažinti skaičių vaikų, patiriančių skaudžius išgyvenimus ir patenkančių į institucinę globą, yra numatyta įteisinti socialinio globėjo institutą. Valstybės vaiko teisių apsau...

Skaityti plačiau

2016-11-25 | Šiaulių rajono savivaldybėje diskutuota dėl institucibės globos pertvarkos veiksmų plano įgyvendinimo

Savivaldybėje vyko susitikimas dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliems ir likusiems be tėvų globos vaikams veiksmų plano įgyvendinimo Šiaulių rajone.Susitikime dalyvavo Savivaldybės vadovai, Vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) vedėja Al...

Skaityti plačiau

2016-11-25 | Marijampolės ir Alytaus regionų dalyviai Druskininkų savivaldybėje susipažino su savarankiško gyvenimo namais

Siekdami sudaryti sąlygas neįgaliems suaugusiems asmenims, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) gauti individualias,  jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas, lapkričio 22 d. Alytaus regiono Pertvarkos procesų ekspertė Daiva Jermalienė ir Marijampolės regiono ekspertė Laimutė Bagdanavičienė...

Skaityti plačiau

2016-11-22 | Telšiuose – šventinis vakaras tolerancijos dienai ,,Širdį atiduodu vaikams“

Telšių Žemaitės dramos teatre Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių asociacija ,,Mes šeima" kartu su VšĮ „Soneima"  GIMK specialistais surengė tolerancijos dienai skirtą renginį – šeimoms, kurie globoja vaikus, taip pat daugiavaikėms šeimoms paskatinti. „Norint, kad šeima, globojanti vaiką, būt...

Skaityti plačiau

2016-11-17 | Kauno ir Tauragės regionų pertvarkos dalyviai iš arti susipažino su budinčių globėjų programa

Siekiant įgyvendinti vieną iš svarbiausių Institucinės globos pertvarkos tikslų – užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam vaikui (ir turinčiam negalią vaikui) augti savo šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams augti globėjų, įtėvių šeimoje ar šeimynoje ir gauti pagalbą bendruomenėj...

Skaityti plačiau