Vaikams – šeima, neįgaliesiems – bendruomeninės paslaugos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva nuo 2014 m. vykdoma Institucinės globos pertvarka - perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams Lietuvoje procesas. Petvarkos tikslas – užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam (ir neįgaliam) vaikui augti biologinėje šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams – globėjų, įtėvių šeimose ar šeimynose. Daugiau informacijos apie Institucinės globos pertvarką galite rasti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės skiltyje „Institucinės globos pertvarka“ bei www.pertvarka.lt/. „Duok penkis! Sukurkime ir pereikime tiltą kartu!“ (apie pertvarką – vaikams) Projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 "Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ ekspertų kontaktiniai duomenys: Nacionalinio lygmens Pertvarkos procesų ekspertės e. p. jurgita.taukyte@vpertvarka.lt Neįgaliųjų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią, ir jų šeimų srities ekspertų e. p.: dalia.jasiuleviciene@pertvarka.ltlina.gulbine@pertvarka.lt Vaiko ir šeimos gerovės ekspertė e. p.: jurate.dagiene@pertvarka.lt, audrius.natkevicius@pertvarka.lt Pertvarkos klasterio ir darbuotojų mokymo srities ekspertės e. p.: migle.musteikiene@pertvarka.lt Pertvarkos viešinimo ir komunikacijos ekspertas e.p.: daiva.savickiene@pertvarka.lt