Vaikams – šeima, neįgaliesiems – bendruomeninės paslaugos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva nuo 2014 m. vykdoma Institucinės globos pertvarka – perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams Lietuvoje procesas.
Petvarkos tikslas – užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam (ir neįgaliam) vaikui augti biologinėje šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams – globėjų, įtėvių šeimose ar šeimynose.

Daugiau informacijos apie Institucinės globos pertvarką galite rasti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės skiltyje „Institucinės globos pertvarka“ bei www.pertvarka.lt/.

„Duok penkis! Sukurkime ir pereikime tiltą kartu!“ (apie pertvarką – vaikams)

Projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ ekspertų kontaktiniai duomenys:

Nacionalinio lygmens Pertvarkos procesų ekspertas: gedas.batulevicius@vaikoteises.lt

Neįgaliųjų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią, ir jų šeimų srities ekspertų e. p.: dalia.jasiuleviciene@pertvarka.ltlina.gulbine@pertvarka.lt

Vaiko ir šeimos gerovės ekspertė e. p.: jurate.dagiene@pertvarka.lt, audrius.natkevicius@pertvarka.lt

Pertvarkos klasterio ir darbuotojų mokymo srities ekspertės e. p.: migle.musteikiene@pertvarka.lt

Pertvarkos viešinimo ir komunikacijos ekspertas e.p.: vaiva.arnase@vaikoteises.lt