Institucinės Globos Pertvarka

2017-07-03 | Ateinanti į namus paslauga

Įgyvendinant „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ projektą, Tauragės apskrityje gyvenančių neįgaliųjų artimiesiems nuo šių metų kovo mėn. yra teikiama laikino atokvėpio paslauga. Ji suteikia galimybę ku...

Skaityti plačiau

2017-06-20 | Delegacijos ,,Už saugią Lietuvą“ vizitas Telšiuose

Birželio 16 dieną Telšiuose apsilankė Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota nacionalinė socialinio saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą“ komanda. Susitikimo metu Telšių regiono pertvarkos proceso ekspertė Laima Jurytė-Zakarauskienė pristatė situaciją regione. Akcentu...

Skaityti plačiau

2017-06-20 | Akimirkos iš sporto šventės „Pajudėk“

Birželio 15 d.  Akmenės rajono paramos šeimai centre vyko sporto šventė „Pajudėk“, kurioje dalyvavo esami ir būsimi globėjai, asmenys prijaučiantys ir besidomintys globa. Dalyvius sveikino Akmenės rajono savivaldybės administracijos atstovai, kurie džiaugėsi subūrę bendraminčius neformalioje aplink...

Skaityti plačiau

2017-06-19 | Ki­to­kie vai­kai – bai­mę kelia mi­tai

2017 m. birželio 15 d. V. Ruškys/ "Šiaulių kraštas" Ak­me­nės ra­jo­ne įsi­jung­ta į ša­ly­je vyk­do­mą pro­jek­tą – be tė­vų au­gan­tiems vai­kams tei­kia­mą ins­ti­tu­ci­nę glo­bą pa­keis­ti šei­mo­je ir bend­ruo­me­nė­je tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis. ...

Skaityti plačiau

2017-06-15 | Venta pionieriai: kaip seksis, ateitis parodys

   Akmenės rajono laikraštis „Vienybė“, 2017 06 06/ R. Jonikienė Propaguojamas šeimynų, šeimų gyvenimo modelis, kuris turėtų kada nors ištuštinti valdiškas masinės globos ir slaugos įstaigas, o jų gyventojus suskirstyti į šeimynas. Ventos socialinės globos namai tapo viena iš pirmųj...

Skaityti plačiau