Institucinės Globos Pertvarka

2017-01-06 | Kas yra socialinis globėjas?

Socialiniai globėjai – asmenys, išklausę globėjų ir įtėvių (GIMK) mokymus, pasirengę į savo šeimą priimti vieną ar keletą vaikų (iki 3 vaikų, išskyrus tuos atvejus, kai neišskiriami broliai ir (ar)  seserys), netekusių tėvų globos. Atsižvelgiant į tai, kad laikinosios globos tikslas yra grą...

Skaityti plačiau

2016-08-05 | Kas pasikeis po pertvarkos?

Po pertvarkos Lietuvos šalyje vaikai iš vaikų namų augs savo namuose. Tai gali būti: jų tėvų namai, jų globėjų namai arba maži vaikų namai, kur vaikai gyvens kaip viena šeima. Žmonės su negalia galės gyventi savarankiškai. Žmonės su negalia patys spręs,  k...

Skaityti plačiau

2016-08-05 | Kas tai yra Pertvarka

Lietuvos šalyje  daug vaikų gyvena atskirai nuo tėvų. Yra tėvų, kurie nemoka rūpintis savo vaikais. Yra vaikų, kurių tėvai mirę. Daug tokių vaikų gyvena vaikų namuose. Lietuvoje globos namuose gyvena daug suaugusių žmonių, kurie turi proto arba psichikos negalią...

Skaityti plačiau