Institucinės Globos Pertvarka

1 2 3 18

2019-04-19 | Klaipėda 2020 m. pasitiks be vaikų globos namų

Klaipėdoje vykusioje konferencijoje „Vaikų globos namų pertvarka: patirtys ir iššūkiai“ Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ direktorė Regina Milašienė pristatė visą pertvarkos eigą uostamiestyje ir teigė, kad 2020 m. Klaipėda žada pasitikti be vaikų globos namų, o su bendruomeniniais namais,...

Skaityti plačiau

2019-04-17 | Iššūkis – sugrąžinti džiaugsmą į tėvų gyvenimą

Prieš penkerius metus pradėję veiklos pertvarką Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai artėja prie finišo tiesės. Įstaiga tampa vis labiau atvira šeimoms, auginančioms individualių poreikių turinčius vaikus, rašo portalas Klaipeda.diena.lt Palaipsniui įstaigoje mažinamas planinis vietų skai...

Skaityti plačiau

2019-04-03 | Apskrito stalo Kelmėje dalyviai: prioritetas – šeima

Apskritojo stalo diskusijoje dėl bendruomeninių socialinių paslaugų plėtros Kelmės rajono savivaldybėje aptartas bendruomeninių socialinių paslaugų poreikis vaikams ir šeimai, užtikrinant galimybę vaikui augti šeimos aplinkoje bei skatinant tėvų savarankiškumą, dalyvavimą bendruomenėje ir socialinę...

Skaityti plačiau

2019-03-29 | Namučiai, kuriuose saugu

Vie­na­me Šiau­lių pri­va­čių na­mų kvar­ta­le, nie­kuo iš pa­žiū­ros neiš­sis­ki­rian­čia­me na­me ver­da kiek ki­toks nei įpras­ta gy­ve­ni­mas. Čia lai­ki­nai ap­si­gy­ve­na iš šei­mų paim­ti vai­kai, o jais rū­pi­na­si or­ga­ni­za­ci­jos „SOS vai­kų kai­m...

Skaityti plačiau

2019-03-26 | Skelbiamos preliminarios mokymų datos

Skelbiamos preliminarios balandį ir gegužę vyksiančių mokymų globos įstaigų darbuotojams, su šeima, kurioje yra asmuo su proto ir (ar) psichikos negalia, auga vaikas, turintis elgesio, emocijų sutrikimų, dirbantiems socialiniams darbuotojams, vaiko teisių apsaugos specialistams datos. Veikla Nr. 3.1.1.8 ...

Skaityti plačiau

2019-03-18 | Budintis globotojas: kodėl verta juo tapti

Tad kas gi yra budintis globotojas? Tai – asmuo, kuris savo šeimoje ne ilgiau nei 12 mėnesių laikinai prižiūri nuo 1 iki 3 vaikų, kol jie sugrįš pas savo tėvus arba jiems bus surasti nuolatiniai globėjai ar įtėviai. Ši veikla vykdoma pagal globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ...

Skaityti plačiau

1 2 3 18