Institucinės Globos Pertvarka

1 2 3 26

2020-01-23 | STEIGS BENDRUOMENINIUS VAIKŲ GLOBOS NAMUS

Pagal vyriausybės nutarimą, šiemet Lietuvoje nebeturėtų likti vaikų namų, - tuo tikslu Kretingos socialinių paslaugų centras steigs bendruomeninius vaikų globos namus. Šie, įkurdinti J. K. Chodkevičiaus g. Nr.3, šalia naujosios miesto bibliotekos, duris atvers metų pabaigoje. Kad aplinka primi...

Skaityti plačiau

2020-01-21 | ZARASUOSE – GRUPINIO GYVENIMO NAMAI NEĮGALIESIEMS

Vyk­dant ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­ką, Lie­tu­vo­je ku­ria­mi gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mai, ku­riuo­se ap­si­gy­ve­na žmo­nės su psi­chi­kos ir (ar) proto ne­ga­lia. Ir Za­ra­suo­se jau ar­ti­miau­siu me­tu pra­si­dės gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mų sta­ty­ba. ...

Skaityti plačiau

2020-01-19 | VAIKŲ GLOBOS NAMAI – ANT POKYČIŲ SLENKSČIO

Kybartų vaikų globos namai šiais metais turėtų keisti savo veiklą ir pavadinimą. Mat šioje įstaigoje jau teikiama kur kas daugiau įvairių socialinių paslaugų ir jos dar plėsis. Reforma pasiteisino Kaip anksčiau rašėme, iki 2023 metų pabaigos visoje šalyje turi nebelikti vaikų globos namų. Jie pri...

Skaityti plačiau

2020-01-17 | VYKS MOKYMAI, SKIRTI ILGALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS, DIRBANTIEMS SU VAIKAIS, TURINČIAIS AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMŲ IR JO BRUOŽŲ

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM kartu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM 2020 m. sausio 15 d. pasirašė viešojo pirkimo – pardavimo sutartį su pagal jungtinę sutartį veikiančių partnerių grupe, atstovaujama MB Švietimo sprendimai, dėl mokymų tema „Elgesio ko...

Skaityti plačiau

2020-01-16 | BENDRUOMENINIUOSE GLOBOS NAMUOSE VAIKAI JAUSIS KAIP SAVUOSE

Įgyvendinant Institucinės globos pertvarkos projektą, bendruomeninių globos namų atidarymas – vienas pirmųjų žingsnių šalyje vykdant perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų. Pagrindinis jos tikslas – tėvų globos netekusiems vaikams suteikti šeimai artimą...

Skaityti plačiau

2020-01-15 | ROKIŠKYJE KURIASI GRUPINIO GYVENIMO NAMAI

Rokiškyje po Naujųjų metų duris atvers grupinio gyvenimo namai (GGN). Juose įsikurs dešimt Skemų socialinės globos namų paslaugų gavėjų, kuriems tereikia minimalios specialistų pagalbos jiems norint pamažu pradėti visavertį ir savarankišką gyvenimą. Tai pirmasis žingsnis rajone pertvarkant instituci...

Skaityti plačiau

2020-01-13 | NUO INSTITUCINĖS GLOBOS – LINK ŠEIMAI ARTIMOS APLINKOS

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja vyk­do ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­ką – per­ėji­mą nuo ins­ti­tu­ci­nės glo­bos prie šei­mo­je ir ben­druo­me­nė­je tei­kia­mų pa­slau­gų. Ša­ly­je vai­kų glo­bos na­mai per­tvar­ko­mi į ben­druo­me­ni...

Skaityti plačiau

2020-01-10 | BENDRUOMENINIUOSE NAMUOSE VAIKAI KURIASI KAIP SAVUOSE

Radviliškio rajone tikimasi proveržio dar vienoje srityje, kurioje iki šiol mūsų kraštas šiek tiek atsiliko nuo kaimyninių rajonų, - tai bendruomeniniai vaikų globos namai, kurie pakeis uždaromus Radviliškio vaikų globos namus „Nykštukas“. Rajono valdžia artimiausiu metu ruošiasi pirkti net penki...

Skaityti plačiau

2020-01-07 | GRUPINIO GYVENIMO NAMUOSE MOKOSI SAVARANKIŠKAI GYVENTI

Vykdant institucinės globos pertvarką, šalia Panevėžio buvo įkurti grupinio gyvenimo namai. Čia proto ir/ar psichikos negalią turintys neįgalieji mokosi tvarkytis patys: pasigaminti valgyti, išsiplauti kambarį, pasikeisti drabužius. Tik taip, dirbdami be kitų pagalbos, jie įgyja savarankiškumo. Anksčiau...

Skaityti plačiau

2020-01-06 | SAUSIO MĖNESIO PRELIMINARIOS MOKYMŲ DATOS

Veikla Nr. 3.1.1.12  (GIMK) Bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų ir šeimynų dalyvių mokymai 2019 09 25, 10 02, 10 09, 10 23, 11 06, 11 13, 11 27, 12 02, 12 13, 2020 01 07 (012 grupė) - Mokymai vyks adresu: Liepų g. 10, Pagynės k., LT-54323 Kauno r., nuo 9.00 iki 16.30 val. Lektoriai – Monik...

Skaityti plačiau

2020-01-03 | PALYDIMOJI GLOBA – TILTAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ

Utenos apskritis – viena iš septynių Lietuvos apskričių, kuriose teikiamos palydimosios globos paslaugos. Ši paslauga nuo balandžio mėnesio teikiama broliams Mindaugui ir Pauliui (vardai pakeisti), kuriuos sudėtingos gyvenimo aplinkybės, tėvų nepriežiūra, rūpesčio stoka įstūmė į akligatvį. Išėj...

Skaityti plačiau

1 2 3 26