Institucinės Globos Pertvarka

1 2 3 24

2019-12-06 | NUO INSTITUCINĖS GLOBOS – LINK ŠEIMAI ARTIMOS APLINKOS

Ilgalaikė nepriežiūra, tėvų priklausomybės, fizinis smurtas – taivienos dažniausių priežasčių, kodėl vaikams tampa nesaugu gyventi savo šeimose, su tėvais ar globėjais. Iki šiol tokiais atvejais jie, vieni trumpam, kiti ilgam, patekdavo į vaikų globos namus. Tačiau kad vaikams kur kas geriau augti ...

Skaityti plačiau

2019-12-02 | AR XXI AMŽIUJE NEĮGALIEJI RANDA DARBĄ?

Laura turi judėjimo negalią, dėl problemų su klubo sąnariu jai sunku nueiti didesnius atstumus – tada prireikia ramentų. Tačiau tai jai netrukdo studijuoti ir gyventi visaverčio gyvenimo. Kai atliko praktiką Kaišiadorių laikraštyje, jos santykiai su kolektyvu buvo šilti, jai skirtas užduotis mergina atl...

Skaityti plačiau

2019-11-27 | KRETINGOJE KURIASI GRUPINIO GYVENIMO NAMAI

Kretingoje numatyta grupinio gyvenimo namų statyba – tai pirmasis žingsnis rajone pertvarkant institucinės globos sistemą. Grupinio gyvenimo namų gyventojai – su nežymia psichine negalia atrinkti žmonės, kuriems tereikia minimalios specialistų pagalbos jiems norint palaipsniui pradėti visavertį ir savara...

Skaityti plačiau

2019-11-22 | PALYDIMOJI GLOBA – IMPULSAS GYVENTI SAVARANKIŠKAI

Jaunuoliams, paliekantiems globos namus, rūpintojus ar socialinę riziką patiriančias šeimas, teikiama palydimosios globos paslauga padeda įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų, jų galimybes atitinkantį išsilavinimą, kad galėtų sėkmingai įsitvirtinti darbo rinkoje, save išlaikyti ir že...

Skaityti plačiau

2019-11-20 | NORS IR BE TĖVŲ GLOBOS, TAČIAU – KAIP TIKRUOSE NAMUOSE

Grei­tai bus me­tai, kaip Plun­gės mies­te, Vė­jo gat­vė­je, bu­vo ati­da­ry­ti pir­mie­ji ben­druo­me­ni­niai vai­kų glo­bos na­mai. Tai su­si­ję su Lie­tu­vo­je vyk­do­ma ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­ka, ku­rios vie­nas iš tiks­lų yra su­kur­ti tė­vų glo­bos ne...

Skaityti plačiau

2019-11-19 | PASIRŪPINTI TAIS, KURIE PATYS NEGALI

Atėjo laikas atsakyti į paprastą, bet moraliai nelengvą klausimą: ar neįgaliesiems gyvenimas instituciniuose globos namuose yra geriausia, ką visuomenė gali pasiūlyti? Atsakymas aiškus – ne. Globos įstaigos dažnai būna uždaros, įkurtos atokiau nuo bendruomenių, jose gyvenantys vaikai ar žmonės su ne...

Skaityti plačiau

2019-11-18 | VAIKŲ GLOBOS NAMŲ ERA BAIGIASI

Projektas Lietuva be vaikų globos namų įgauna pagreitį. Panevėžio rajono savivaldybė rengiasi uždaryti Linkaučiuose esančius masinius vaikų globos namus, o juose šiuo metu gyvenantiems vaikams ieško pirkti dviejų namų. Kaip teigė Panevėžio rajono vaikų globos namų direktorė Jūratė Pago...

Skaityti plačiau

2019-11-14 | NEĮGALUS VAIKAS MOKYKLOJE: IŠSIGĄSTI AR SUPRASTI?

Vilnietė Simona atsimena, kad prieš keliolika metų jos mokykloje mokėsi berniukas, iš kurio daug kas šaipėsi. Ir ji apie jį buvo neigiamos nuomonės, nes jis vaikščiodavo vienas, būdavo susigūžęs, nepalaikė akių kontakto, atrodė kažkoks kitoks. Neseniai Simona perskaitė straipsnį apie tą vaikin...

Skaityti plačiau

1 2 3 24