Institucinės Globos Pertvarka

1 2 3 15

2018-12-07 | Laikinas atokvėpis: laukiame jūsų pastabų ir nuomonių

Institucinės globos pertvarkos ekspertai parengė Laikino atokvėpio paslaugos teikimo aprašo projektą. Kviečiame susipažinti ir teikti savo pastebėjimus, kuriems aspektams pritariate, o kuriuos siūlytumėte tobulinti. Jūsų nuomonių laukiame diskusijų forume. Norint diskutuoti forume, pirmiausia kviečiam...

Skaityti plačiau

2018-12-07 | Gražiausi žodžiai nematomiems vaikų žaizdų gydytojams

Jurbarko krašto muziejaus židinio salėje skambėjo padėkos žodžiai Jurbarko krašto globėjams ir įtėviams. Pirmą kartą įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ organizuotame Padėkos vakare susirinko 15 Jurbarko rajono globėjų ir įtėvių šeimų. Renginio metu įstaigos direktorė Audronė Balčiū...

Skaityti plačiau

2018-12-01 | Ką mes galime suteikti be tėvų likusiems vaikams? Saugumas ir besąlygiška meilė, kurios vaikas sulaukia naujoje šeimoje, daro stebuklus

Daugelis žmonių turi stiprų poreikį tėvystei, tačiau ne visiems pavyksta natūraliu keliu susilaukti palikuonių ir įgyvendinti tėvystės troškimo. Regis, vis daugiau šeimų svarsto globos ar įsivaikinimo alternatyvą. Įvaikinimo tema atskleidžia itin skaudžią ir jautrią Lietuvos realybę – dar lab...

Skaityti plačiau

2018-11-19 | Norą padėti vaikams paskatino šalį sukrėtusi tragedija

Jau pusmetį biologinių tėvų atstumtus vaikus globojanti Laura tapti globėja apsisprendė per dvi minutes. Šį moters apsisprendimą nulėmė ir tuo metu visą Lietuvą sudrebinusi Matuko tragedija. Laura prisiminė, kad labai sekė tuomečius įvykius ir žiūrėdama televizijos reportažus ar žinias nesulaikyda...

Skaityti plačiau

2018-11-16 | Specializuota slauga ir socialinė globa netekusiems gebėjimų savarankiškai pasirūpinti savimi ir dalyvauti visuomenės gyvenime: laukiame Jūsų nuomonės

Institucinės globos pertvarkos ekspertai parengė Specializuotos slaugos ir socialinės globos specializuotos slaugos ir socialinės globos namuose paslaugų vaikams ir suaugusiems asmenims su negalia teikimo tvarkos aprašo projektą. Kviečiame susipažinti ir teikti savo pastebėjimus, kuriems aspektams pritariate,...

Skaityti plačiau

2018-11-15 | Ma­mos: po­ky­čiai pri­lygs­ta ste­buk­lui

Prieš ke­tu­ris mė­ne­sius įsteigto Klai­pė­dos su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­muo­se įsi­kū­ru­sio Komp­lek­si­nių pa­slau­gų vai­kų die­nos užim­tu­mo cent­ro pa­slau­gas iš­ban­dė ne vie­na ma­ma, čia at­ve­du­si sa­vo vie­no­kių ar ki­to­kių el­g...

Skaityti plačiau

2018-11-06 | Lupikuose atidaryti Bendruomeniniai vaikų globos namai

Paskutinę spalio mėnesio dieną oficialiai atidaryti Kelmės rajono Bendruomeniniai vaikų globos namai „Šypsena“. Bendruomeninių namų simbolinę atidarymo juostelę perkirpo Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis ir Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro direktorė Daiva Ignotaitė....

Skaityti plačiau

1 2 3 15