NEWS

More News

Newsletter

Don’t want to miss important institutional care reform-related news? Then subscribe to our newsletter and get the most relevant information.*


*If you no longer wish to receive our newsletters, you can unsubscribe at any time.

SUBJECT OF THE WEEK

Koks apsaugoto būsto modelis – apsaugoti butai ar grupinio gyvenimo namai – Lietuvoje bus pasirinktas?
Globa ir įvaikinimas
Neigiamų nuostatų dėl vaikų, gyvenančių globos namuose, keitimas
Institucinės globos pertvarka Lietuvoje
Diskriminacijos ir stereotipų, susijusių su proto ir (ar) psichikos negalia, mažinimas

Program Partners

Institucinės globos pertvarkos parntneriai