Tėvų globos netekęs vaikas, kuriam nepavyko surasti globėjų (rūpintojų) šeimos, šeimynos ar įtėvių šeimos, apgyvendinamas vaikų globos namuose.

Institucijoje gyvenančių vaikų skaičius kasmet mažėja. 2013 m. pabaigoje globos namuose augo 3765 vaikai,  2014 m. – 3562 vaikai. 2015 m. pabaigoje institucijoje buvo globojami (rūpinami) 3275 vaikai.
Lentelėje matome vaikų globos namuose augančių (augusių) vaikų skaičių 2009–2015 m.

 

Data              Vaikų globos namuose augančių vaikų skaičius Iš jų nustatyta laikinoji globa (rūpyba) Iš jų nustatyta nuolatinė globa (rūpyba)
2009-12-31 4391 1276 3115
2010-05-01 4350 1184 3166
2010-12-31 4173 1211 2962
2011-05-01 4171 1193 2978
2011-12-31 4119 1335 2784
2012-12-31 4030 1273 2757
2013-12-31 3765 1126 2639
2014-12-31 3562 1032 2530
2015-12-31 3275 844 2431

Šiuo metu Lietuvoje yra 97 vaikų globos institucijos. Iš jų:
5 kūdikių namai;
6 valstybiniai vaikų globos namai;
4 vaikų globos namai vaikams su negalia;
53 savivaldybių vaikų globos namai;
11 savivaldybių globos grupių;
18 nevalstybinių vaikų globos namų.