Kaip vaikui parenkamas globėjas?

Vaiko interesus visada labiausiai atitinka globa šeimoje, todėl vaiko teisių apsaugos skyrius (tarnyba) turi dėti visas pastangas, kad surastų galinčią globoti šeimą. Pirmiausia globėjo ieškoma tarp giminaičių, po to ieškoma globėjų šeimos ar budinčių globotojų.
Jei neatsiranda globėjų (rūpintojų) šeimos ar budinčių globotojų, kurie galėtų vaiką prižiūrėti laikinai, vaikas gali būti įkurdinamas šeimynoje.
Nesant nei šeimos, nei šeimynos, galinčios globoti vaiką, vaikui parenkama institucija (socialinės globos įstaiga), geriausiai atitinkanti vaiko interesus – amžių, išsivystymo lygį, specialiuosius poreikius. Jei pasikeičia vaiko poreikiai, galima pakeisti ir globėją.

Kada globėjas gali būti atleistas nuo pareigų?

Globėjas gali būti atleistas nuo pareigų, jeigu jis negali tinkamai atlikti pareigų dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, turtinės padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių.

Kada globėjas gali būti nušalintas nuo pareigų? 

Globėjas gali būti nušalintas nuo pareigų, jeigu jis netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina vaiko teisių ir interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais.
Atleisti ar nušalinti nuo pareigų galima tiek globėją-fizinį asmenį, tiek globėją-juridinį asmenį.