globa šeimoje, kai vaikui nustatoma globa (rūpyba) fizinio asmens šeimoje ir globėju (rūpintoju) paskiriamas fizinis asmuo;
globa šeimynoje, kai vaikui nustatoma globa (rūpyba) šeimynoje ir jo globėju (rūpintoju) paskiriamas juridinis asmuo-šeimyna;
globa institucijoje, kai vaikui nustatoma globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ir vaiko globėju (rūpintoju) paskiriamas juridinis asmuo- socialinės globos įstaiga.

Globėjas – asmuo, kuriam yra paskirta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa. Vaiko globėju (rūpintoju) gali būti fizinis arba juridinis asmuo.