JURBARKE STATYS TREJUS GRUPINIO GYVENIMO NAMUS

2222222222Jurbarko r. savivaldybės taryba uždegė žalią šviesą savivaldybės administracijos teikiamam projektui, pagal kurį iki 2023 m. Jurbarke bus pastatyti treji grupinio gyvenimo namai (GGN) asmenims su proto ir psichikos negalia. Juose apsigyvens iki 30 darbingo amžiaus neįgalių, tačiau su socialinių darbuotojų pagalba savimi pasirūpinti galinčių asmenų.

Integracija į bendruomenę

2014 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) patvirtinus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems bei likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų planą, pertvarkomos didelės socialinės globos įstaigos. Į mažesnius globos namus išskaidyti buvę Viešvilės vaikų globos namai, o ministerijai parengus Adakavo socialinių paslaugų namų (SPN) pertvarką, joje dalyvauja ir Jurbarko r. savivaldybė.

Pertvarka įgyvendinama panaudojant Europos Sąjungos (ES) fondų lėšas.

SADM parengė investicinį projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Tauragės regione“. Projekto rengėjai konstatavo, kad Å¡iame regione nesudarytos galimybės kiekvienam neįgaliajam gauti individualias paslaugas pagal poreikius ir reikiamą pagalbą, jie neįtraukti į bendruomenės gyvenimą ir patiria socialinę atskirtį. Tauragės regione paslaugos asmenims su proto ir psichikos negalia daugiausia teikiamos Adakavo SPN, tad vienas pagrindinių pertvarkos tikslų – per 200 Å¡ios įstaigos klientų apgyvendinti bendruomeniniuose namuose, teikti jiems dienos paslaugas ir garantuoti užimtumą socialinėse dirbtuvėse.

Kovo 3 d. vykusiame SADM atstovų susitikime su Jurbarko r. savivaldybės vadovais, administracijos darbuotojais, tarybos nariais ir socialinių paslaugų teikėjais Jurbarko r. savivaldybės administracijai buvo rekomenduota parengti projektinį pasiÅ«lymą mieste įkurti socialines dirbtuves ir trejus grupinio gyvenimo namus asmenims su proto ir psichikos negalia. Å iam tikslui numatyta skirti 1118279 Eur finansavimą iÅ¡ ES fondų. IÅ¡ Å¡ios sumos socialinėms dirbtuvėms įkurti – 30112 Eur. Jurbarko r. savivaldybė prie projekto prisideda skirdama tris sklypus grupinio gyvenimo namams statyti.

PanaÅ¡ios paslaugos suplanuotos ir kitose regiono savivaldybėse. Tauragės savivaldybėje numatyta statyti 4 namus ir nupirkti butą keturiems asmenims, 2 namus statys Å ilalės sav., vieną – Pagėgiai. Visose savivaldybėse bus įkurtos socialinės dirbtuvės, teikiamos dienos užimtumo paslaugos.

Pasak Jurbarko r. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos Laimos Gardauskienės, po savivaldybės tarybos pritarimo iki gegužės 25 d. Centrinei projektų valdymo agentÅ«rai reikia pateikti bÅ«simo projekto paraiÅ¡ką. Projekto infrastruktÅ«ros kÅ«rimas turi bÅ«ti baigtas iki 2023 m. Projektui įgyvendinti buvo skelbiamas partnerio konkursas. Kovo 10 d. paskelbta, kad atranką laimėjo vienintelis konkurso dalyvis – VÅ¡Ä® „Jurbarko socialinės paslaugos“.

Dar kovo pradžioje bÅ«simas projektas buvo pristatytas tarybos nariams. Tada dar buvo neapsispręsta, kiek namų Jurbarko r. savivaldybė statys – du ar tris, preliminariai aptarti galimi sklypai statyboms. Jurbarko r. savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius tada tikino, kad buvo galvojama apie dviejų namų statybą, tačiau įvertinus bÅ«simą paslaugų poreikį ir gaunamą finansavimą, imta svarstyti, kad verta statyti tris namus. „Projektas mÅ«sų didelių investicijų nereikalauja, tačiau bus ir įsipareigojimų. Apsispręsti, kiek namų mums reikia, praÅ¡ysime padėti tarybos narių“, – sakė S. Mockevičius.

Pasak savivaldybės vyr. architektės Gražinos Gadliauskienės, ne taip paprasta buvo surasti ir sklypus statyboms, kurie atitiktų visus projekto reikalavimus. Tarybos nariams pateikti keli pasiÅ«lymai. Meras S. Mockevičius pažadėjo, kad parinkus vietas GGN statyboms, bus diskutuojama su bendruomene, tačiau galutinį sprendimą teksią priimti politikams. „Kalbėsime su bendruomene, tačiau jau dabar aiÅ¡ku, kad didelio pritarimo nebus, todėl atsakomybę turės prisiimti tarybos nariai“, – sakė meras.

Projekto rengėjai baiminosi bendruomenės pasiprieÅ¡inimo, nes visuomenė dar labai jautriai reaguoja į kaimynystėje įsikuriančius žmones su proto ir psichikos negalia. Tokių pavyzdžių jau buvo kitose savivaldybėse. „Nemanau, kad mÅ«sų žmonės bus tokie negeranoriÅ¡ki“, – sako Socialinės paramos skyriaus vedėja L. Gardauskienė. Pasak jos, GGN gyventojai kitiems tikrai netrukdys, Å¡iuose namuose apgyvendinami tik savarankiÅ¡kai galintys gyventi asmenys, Å¡alia jų visą parą bus socialiniai darbuotojai.

Vis tik iki projekto patvirtinimo taryboje informacija apie vietas, kuriose bus statomi GGN, gyventojams nebuvo aiškiai pateikta. Netgi dabar viešai nėra paskelbti adresai sklypų, kuriuose bus statoma. Nuspręsta, kad Jurbarke grupinio gyvenimo namai bus statomi Gedimino g. 36 ( sklype už UAB „Automagas“ autoserviso Lauko g.) , Vasaros g. 1 (šalia pradėto kurti LIONS parko) ir Lauko g. 18 (sklype tarp socialinio būsto ir degalinės).

Pasak L. Gardauskienės, apie sklypų adresus žinojo tarybos nariai, miesto seniÅ«nas, seniÅ«naičiai, todėl gyventojus jie galėjo informuoti. Meras S. Mockevičius apgailestavo, kad dėl karantino platesnė diskusija neįvyko. Pasak projekto partnerio – VÅ¡Ä® „Jurbarko socialinės paslaugos“ direktorės Audronės BalčiÅ«nienės, tikrai nereikėtų baimintis neįgalių žmonių kaimynystės, o visuomenė turi mokytis priimti į savo tarpą kitokius žmones.

Kurs infrastruktūrą

Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos reikalavimus grupinio gyvenimo namai gali būti statomi ne mažiau nei 1000 gyventojų turinčiose gyvenvietėse, todėl GGN gali atsirasti tik Jurbarke.

„Ministerija reikalauja, kad namai stovėtų tokiose vietose, kad jų gyventojai bÅ«tinas paslaugas – medicinos įstaigas, socialines paslaugas, dienos užimtumo centrus – galėtų pasiekti pėsčiomis arba pasinaudodami vieÅ¡uoju transportu. Jokia pavežėjimo paslauga jiems nebus teikiama“, – sako L. Gardauskienė. Tačiau GGN negali bÅ«ti steigiami socialinių paslaugų įstaigų teritorijose.

Namai bus statomi 20 arų ploto sklypuose ir niekuo nesiskirs nuo kitų gyvenamųjų namų – nebus jokių iÅ¡skirtinių ženklų, lentelių. Vieno aukÅ¡to, apie 230 kv. m ploto namų projektai bus perkami greičiausiai tipiniai. „Vasarą buvo atliktas rinkos tyrimas, pirkti tokių namų, kokių reikia, rinkoje nebuvo, todėl apsispręsta statyti. Naujos statybos namai bus ir pigiau iÅ¡laikomi. Vienam namui teks apie 300 tÅ«kst. Eur. Tai – tikrai pakankamos lėšos“, – sako L. Gardauskienė. Pastatai bus pritaikyti neįgaliesiems, nupirkta įranga, baldai.

Planuojama į pastatytus namus perkelti asmenis, Å¡iuo metu gyvenančius VÅ¡Ä® „Jurbarko socialinės paslaugos“ socialinės globos namuose VydÅ«no g. Tokių dabar yra dvylika. „Mes norėjome dalyvauti Å¡iame projekte ir todėl, kad dar labiau pagerėtų mÅ«sų klientų gyvenimo sąlygos. Ä®staigoje jie turi jas puikias, tačiau atskiras namas skatintų jų savarankiÅ¡kumą, jie galėtų jaustis dar geriau“, – mano A. BalčiÅ«nienė.

Pasak jos, iÅ¡kėlus Å¡iuos asmenis į naują namą, VydÅ«no g. galėtų atsirasti socialinės dirbtuvės. „Apie tokias dirbtuves galvojame seniai, jose bÅ«tų teikiamos skalbimo paslaugos. Planavome jas įrengti BarkÅ«nų gatvėje, tačiau atsiradus galimybei jas įrengti mieste, tai bÅ«tų patogiau mÅ«sų skalbyklos klientams“, – sako A. BalčiÅ«nienė. Socialinės dirbtuvės bus įrengiamos iÅ¡ projekto lėšų.

Socialinėse dirbtuvėse skalbimo paslaugas teiks neįgalÅ«s asmenys. Dirbtuvėms keliamas reikalavimas, kad uždirbtų 5-10 proc. joms iÅ¡laikyti reikalingų lėšų. „Dirbtuvėse bus sąlygos neįgaliesiems užsidirbti. Dar laukiame įstatymų pakeitimų, kad Å¡ios lėšos nebÅ«tų įskaičiuotos į jų pajamas, nuo kurių 80 proc. neįgalieji asmenys moka už gyvenimą globos įstaigose“, – aiÅ¡kina „Jurbarko socialinių paslaugų“ vadovė. Grupinio gyvenimo namų gyventojams bus sudarytos sąlygos lankyti Å¡ios įstaigos dienos centrą. „Kol kas galėsime padėti patarimais, nes turime daug patirties, ko reikia neįgaliems asmenims. Vėliau administruosime GGN, organizuosime darbą. Tada, manau, prireiks ir daugiau socialinių darbuotojų“, – į ateitį žvilgteli A. BalčiÅ«nienė.

Gyventojų užteks

SADM planuoja, kad į tris namus, kiekviename kurių galės gyventi iki 10 asmenų, bus perkelti 24 Adakavo SPN gyventojai. „Niekas negali pasakyti, kas bus tuo laiku, kai namai bus pastatyti. Å iuo metu Adakave apgyvendinti 26 asmenys iÅ¡ mÅ«sų rajono. Ar į Jurbarką bus perkeliami bÅ«tent mÅ«sų rajono gyventojai niekas aiÅ¡kiai dabar negali pasakyti“, – tikina Socialinių paslaugų skyriaus vedėja L. Gardauskienė.

GGN skirti darbingo amžiaus neįgaliems asmenims, tačiau, pasak L. Gardauskienės, jei tų namų gyventojai ten begyvenant sulauks pensinio amžiaus, niekas jų iÅ¡ ten neiÅ¡varys. „Tačiau neįgalÅ«s pensinio amžiaus asmenys ten naujai apgyvendinami tikrai nebus. Be to, nerekomenduojama drauge apgyvendinti proto ir psichikos negalią turinčių asmenų, nes tarp jų dažnai kyla konfliktų. Bet kokiu atveju, ar asmuo gali savarankiÅ¡kai gyventi nekeldamas pavojaus sau ir kitiems tokiuose namuose, spręs specialistai“, – patikina L. Gardauskienė.

Socialinės paramos skyriaus vedėja sako, kad Å¡iuo metu Jurbarke tokioms paslaugoms eilės nėra, tačiau tokių asmenų vis atsiranda, jie siunčiami į kitų rajonų globos įstaigas. „Jurbarko rajone yra nemažai Å¡eimų, kuriose suaugusius proto ar psichikos negalią turinčius vaikus prižiÅ«ri tėvai. Å ie neįgalieji gauna nemažas iÅ¡mokas, lengvatų, tad tėvai ryžtasi juos prižiÅ«rėti patys. Tačiau Å¡ie tėvai yra jau labai garbaus amžiaus, o neįgaliesiems priežiÅ«ros reikės dar ilgai, todėl jie ir galės apsigyventi GGN“, – sako L. Gardauskienė.

Iš ko bus išlaikomi GGN gyventojai, pasak L. Gardauskienės, svarstyti dar anksti, tačiau pagal dabar galiojančią tvarką tie žmonės, kurie Adakavo SPN apgyvendinti iki 2007 m., išlaikomi ministerijos lėšomis, kitiems atskaičiuojama 80 proc. gaunamų pajamų, o neužtenkant tos sumos skirtumą sumoka neįgalųjį į GGN atsiuntusi savivaldybė.

„Grupinio gyvenimo namuose gyvens neįgalieji, kurie patys gamins valgyti, eis į parduotuvę, bažnyčią, dienos užimtumo centrą, darbą socialinėse dirbtuvėse. Jie galės pasirinkti sau kambario draugus. Anksčiau tokie žmonės buvo uždaromi į dideles institucines įstaigas. Tačiau jie yra mÅ«sų visuomenės dalis. Europos Sąjungos teisė neįgaliems žmonėms užtikrina žmogaus teises“, – primena L. Gardauskienė. Å is Jurbarko r. savivaldybės įgyvendinamas projektas parodys mÅ«sų visuomenės brandą priimant į savo tarpą Å¡iek tiek kitokius žmones. Jurbarkiečių laukia tolerancijos ir geranoriÅ¡kumo egzaminas.

 

 

Laikraščio „Šviesa“ inf.

 

Dalintis soc. tinkluose:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin