Naujienos

2017-12-28 | Ministras Linas Kukuraitis Telšiuose: „Turime kurti paslaugas, kurios suteiktų kokybiškesnį gyvenimą proto ir psichikos negalią turintiems asmenims“

Telšių rajono savivaldybės posėdžių salėje įvyko Telšių regiono savivaldybių atstovų susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu bei Dariumi Pauliukoniu, Socialinės aprėpties departamento Socialinės globos įstaigų skyriaus vedėju. Susitikimo metu savivaldybių atstovai turė...

Skaityti plačiau

2017-12-05 | Išlydėtuvės sutrikusio vystymosi kūdikių namuose

Viena vilniečių šeima, nuvykusi į Klaipėdą susipažinti su siūlomais globoti vaikais: broliuku ir sesute, sužinojo, jog jų motina neseniai susilaukė dar vieno kūdikio, kurio taip pat neaugins.  Šeima nusprendė į savo namus ir širdis priimti dar vieną vaiką – jų sesutę! Pavyzdžių, kuomet į še...

Skaityti plačiau

2017-12-05 | Seminaras vaiko gerovės specialistams

  Šiandien, gruodžio 5 d., Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba vaiko gerovės srityje dirbantiems specialistams: globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo atestuotiems socialiniams darbuotojams, miestų ir rajonų savivaldybės administracijų vaiko teisių apsaugos skyrių ...

Skaityti plačiau

2017-12-05 | Gruodžio mėnesį vyksiančių Projekto mokymų grafikas

 Apmokyti socialines paslaugas administruojančius ir paslaugas vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) teikiančius darbuotojus: Apmokyti su vaiku ir šeima dirbantys darbuotojai Mokymų tema: „Darbo ypatumai teikiant bendruomenines paslaugas likusiems be tėvų vaikams (įskaitant kūd...

Skaityti plačiau

2017-11-27 | Apie institucinės globos pertvarką per LRT

Kada realiai pradėsime jausti Matuko reformos įstatymą ir kaip pavyks (o pavyks!) 2020 m. visus vaikus iš globos namų apgyvendinti bendruomenėse - į žurnalistės Joanos Lapėnienės klausimus atsako ministras Linas Kukuraitis. LRT laida “Metų Panorama” bus transliuojama gruodžio 31 dienos vakarą. Did...

Skaityti plačiau

2017-11-20 | Išgirskime Vaiko balsą!

Šiandien, lapkričio 20 d., Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba kviečia paminėti Vaiko teisių konvencijos dieną: http://unicef.lt/veika/vaiko-teisiu-konvencija/. Lietuva yra prisijungus prie šios konvencijos.  Konvencijos preambulėje pamatinis principas – pripažinti, jog vaikas visapusi...

Skaityti plačiau

2017-11-08 | Kviečiame jungtis prie mūsų komandos!

Ieškome Projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ nacionalinio lygmens pertvarkos procesų eksperto! Daugiau informacijos: http://portalas.vtd.lt/lt/projekto-tvaraus-perejimo-nuo-institucines-globos-prie-se...

Skaityti plačiau

2017-11-07 | Telšiuose atidaryti grupinio gyvenimo namai

Siekiant įgyvendinti “Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sukūrimo Lietuvoje” projektą Dūseikių socialinės globos namai Telšių mieste atidarė pirmuosius grupinio gyvenimo namus. Šiuose namuose  apsigyveno 5 globos namų gyventojai, jiems...

Skaityti plačiau

2017-11-07 | Atvejo vadybos paslaugos padeda šeimai išgyventi stresą

Atvejo paslaugos tikslinė grupė – tėvai, kurių vaikams 12 mėn. laikotarpyje pirmą kartą nustatyta negalia. Atvejo vadybos paslauga – asmenų individualių poreikių ir galimybių nustatymo bei peržiūrėjimo, paslaugų organizavimo, koordinavimo ir peržiūrėjimo sistema ir metodika, kuria remiantis indivi...

Skaityti plačiau

2017-11-06 | Laikino atokvėpio paslaugos tėvams ir globėjams

Laikino atokvėpio paslauga – savalaikių ir būtinų paslaugų kompleksas asmenims su proto ar (ir) psichikos negalia, jų šeimų nariams, tėvams ar globėjams, kurie dėl tam tikrų priežasčių (liga, komandiruotė, atostogos, mokymasis ar studijos ar kt.) laikinai ar darbo savaitės metu negali pasirūpinti ar...

Skaityti plačiau

2017-11-02 | Lapkričio mėnesį vyksiančių Projekto mokymų grafikas

„Apmokyti socialines paslaugas administruojančius ir paslaugas vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) teikiančius darbuotojus“: Apmokyti su vaiku ir šeima dirbantys darbuotojai Mokymų tema: „Darbo ypatumai teikiant bendruomenines paslaugas likusiems be tėvų vaikams (įskaitant ...

Skaityti plačiau

2017-10-27 | Motinos Teresės šeimų namai atviri besilaukiančioms moterims ir vienišų motinų šeimoms su vaikais iki 3 m. amžiaus Šiaulių regione

Motinos Teresės šeimų namų vizija - tapti įstaiga, kurioje sukurta saugi, sveika, kultūringa bei dvasinga aplinka krizės ir sunkumų paliestoms šeimoms, vaikams bei jaunuoliams: suburiant besimokančią ir palaikančią bendruomenę skatinti jos narius būti atsakingais, savarankiškais, aktyviais ir kūrybing...

Skaityti plačiau

2017-10-27 | Socialinių globėjų veikla – kilnus ir atsakingas darbas

Utenos šeim0s ir vaiko gerovės centro direktorė Diana Deveikienė pristatė bandomąsias paslaugas - socialinių globėjų veiklą: "Džiugu yra tai, kad visuomenės požiūris į socialinių globėjų veiklą yra teigiamas. Tokios veiklos pasirinkimu yra patenkinti socialinių globėjų artimieji, draugai, kaimynai...

Skaityti plačiau