Naujienos

2019-10-21 | GLOBĖJŲ PASAKOJIMAS GRIEBIA UŽ ŠIRDIES: MAMA NEAUGINA NĖ VIENO VAIKO, NORS LAUKIASI JAU SEPTINTO

„Šiuos du zuikius Raimonda augina, šitą aš, dar du zuikiai yra įvaikinti ir mes neturime informacijos apie juos, o dar vieną augina močiutė, vieno iš tėvų mama“, – prieš pradėdama pokalbį pradeda vardyti 46-erių Vilma ir ant stalo dėlioja pliušinius zuikučius, ant kurių krūtinių išsiuvinėti...

Skaityti plačiau

2019-10-18 | BENDRUOMENINIUOSE NAMUOSE – KAIP SAVUOSE

Gyvenimas bendruomeniniuose vaikų globos namuose prilygsta gyvenimui tikroje šeimoje. Čia sukurta jauki namų aplinka, nuolatos rūpinamasi vaikais, o šie mokomi būti tvarkingais ir atsakingais jų šeimininkais. Nuo 2017-ųjų kovo Ukmergėje yra įsikūrę „Ryto“ bendruomeniniai vaikų globos namai. Juose...

Skaityti plačiau

2019-10-18 | PER KELETĄ MĖNESIŲ VIENAS SPECIALISTAS SUGEBĖJO RASTI 16 VAIKUS GLOBOTI PASIRYŽUSIŲ ŽMONIŲ

Kokios priemonės motyvuoja žengti itin atsakingą žingsnį – užauginti be tėvų globos likusį vaiką–įvaikinti, apsispręsti nuolatinei globai, pasirinkti svečiavimosi variantą? Iš lūpų į lūpas perduodama informacija ir gyvas pavyzdys yra geriausia reklama, sako ne viena pakalbinta globėjų šeima. O...

Skaityti plačiau

2019-10-16 | MOKYMUOSE DALYVAVO DAUGIAU ASMENŲ, NEI TIKĖTASI

Projektui "Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams" einant į pabaigą matyti, kad daugelis jo tikslų ne tik pasiekti, bet ir viršyti. Pavyzdžiui, buvo planuota, kad, įgyvendinant Projektą, mokymuose dalyvautų ...

Skaityti plačiau

2019-10-15 | Paskelbtas „ELGESIO KOREKCIJOS METODŲ TAIKYMAS  DIRBANT SU VAIKAIS, TURINČIAIS AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMŲ“ MOKYMŲ PROGRAMOS PARENGIMO IR MOKYMŲ ORGANIZAVIMO PASLAUGŲ pirkimas

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendindamas institucinės globos pertvarkos projektą, ketina įsigyti "Elgesio korekcijos metodų taikymas dirbant su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų“ mokymų programos parengimo ir mokymų organizavimo pasla...

Skaityti plačiau

2019-10-14 | MAŽO MIESTELIO GLOBĖJA SAVO GLOBOTINĘ VADINA DIEVO VAIKU

„Ji – Dievo vaikas“, - taip mūsų pokalbį pradeda Rūta, kalbėdama apie globotinę Eglę. Rūta yra mažo miestelio mokytoja, aktyvi bendruomenės narė, dailininkė. Kilusi iš daugiavaikės šeimos, pati užauginusi 3 vaikus. Gyvena nedideliame jaukiame šimtą metų skaičiuojančiame namelyje, kur vietos a...

Skaityti plačiau

2019-10-11 | VISOJE LIETUVOJE IEÅ KOMI MOBILIOSIOS KOMANDOS SPECIALISTAI

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM visoje Lietuvoje ieÅ¡ko mobiliosios komandos specialistų: psichologų, socialinių darbuotojų bei specialistų darbui su priklausomais asmenimis. Norintys kandidatuoti, praÅ¡ymus gali pateikti: atrankos@vaikoteises.lt Daugiau informacijos tel.Â...

Skaityti plačiau

2019-10-11 | PSICHOLOGĖ ROMALDA STASIONIENĖ: „TAM, KAD KEISTŲSI NETINKAMAS PAAUGLIO ELGESYS, REIKIA SUPRASTI TOKIO ELGESIO MOTYVUS“

Spalio 10 - oji  – psichikos sveikatos diena. Tikriausiai daug kam kyla klausimas, kodėl ji minima? Tam, kad prisimintume, pagalvotume apie psichinės sveikatos, jos stiprinimo bei puoselėjimo svarbą.  Deja, vis dar nemenka visuomenės dalis linkusi neliesti psichinės sveikatos puoselėjimo temų, tikėdamas...

Skaityti plačiau

2019-10-09 | PADĖTI VAIKUI UŽAUGTI — VISOS VISUOMENĖS PAREIGA

Nors per įvai­rias lab­da­ros ak­ci­jas lie­tu­viai ne­ven­gia au­ko­ti vargs­tan­tiems ar ser­gan­tiems, nep­ri­tek­lių ken­čian­tiems vai­kams, ta­čiau daž­nai at­su­ka nu­ga­ras be tė­vų glo­bos li­ku­siems vai­kams. Kartais, kai kaimynystėje įsikuria Bendruomeniniai vaikų g...

Skaityti plačiau

2019-10-08 | NEĮGALIŲJŲ INTEGRACIJA: TAURAGĖ ŽENGIA PIRMA

Vis dar gajus stereotipas, kad neįgalūs žmonės - kitokie. Juk anksčiau net globos įstaigos būdavo kuriamos užkampiuose, kad neįgalieji nekristų į akis. Laimei, pamažu visuomenė keičiasi, tampa brandesnė ir jau suvokia, kad neįgalūs žmonės niekuo nesiskiria nuo sveikųjų. Ko reikia, kad jie s...

Skaityti plačiau

2019-10-07 | NEÄ®GALIEJI – TAI ŽMONĖS, KURIE GYVENA TARP MŪSŲ

Žinią, kad Žiežmariuose bus statomi namai neįgaliesiems, miestelio gyventojai priėmė protestu. Šis įvykis plačiai nuskambėjo po visą Lietuvą ir nė vieno nepaliko neabejingo. Visuomenei šis įvykis buvo puiki proga susimąstyti apie savo vertybes, o valdžios įstaigoms pamoka, kad tokiais atvejais bū­t...

Skaityti plačiau

2019-09-30 | UŽUOVĖJA VAIKUI – LAIKINOJE Å EIMOJE

2016 m. bu­vo pra­dė­tas dieg­ti bu­din­čio glo­bo­to­jo ins­ti­tu­tas. Per šį lai­ko­tar­pį BĮ Klai­pė­dos mies­to šei­mos ir vai­ko ge­ro­vės cent­re bu­vo pa­reng­ta 20 as­me­nų, šiuo me­tu tar­pu­sa­vio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir pa­slau­gų tei­ki­mo su­tar­tis p...

Skaityti plačiau

2019-09-26 | KELIO Į DARBO RINKĄ PRAEITIS UŽKIRSTI NEGALI

Trijose judriose Vilniaus vietose šiandien startavo socialinė iniciatyva „Lygink rūbus, ne žmones“. Sostinės gyventojai ir svečiai kviečiami išlyginti marškinius taip simboliškai išreiškiant solidarumą su socialinę atskirtį darbo rinkoje patiriančiais pažeidžiamų grupių atstovais. Taip pat ir si...

Skaityti plačiau

2019-09-25 | PASKELBTAS GRUPINIO GYVENIMO NAMŲ PROTO, PSICHIKOS NEGALIĄ TURINTIEMS NEĮGALIESIEMS SUAUGUSIEMS STATINIO STATYBOS TIPINIO PROJEKTO (SU PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ VARIANTAIS) PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendindama institucinės globos pertvarkos projektą, ketina įsigyti grupinio gyvenimo namų proto, psichikos negalią turintiems neįgaliesiems suaugusiems statinio statybos tipinio projekto (su projektinių ...

Skaityti plačiau