Simbolių reikšmės
Paslaugos, teikiamos vaikams, likusiems be tėvų globos. Bendruomeniniai vaikų globos namai
Paslaugos, teikiamos vaikams, likusiems be tėvų globos. Palydimoji globa
Paslaugos, teikiamos vaikams, likusiems be tėvų globos. Budintys globotojai (socialiniai globėjai)
Paslaugos šeimoms. Kompleksinė pagalba moterims
Paslaugos, teikiamos asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią. Laikinas atokvėpis įstaigoje
Paslaugos, teikiamos asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią. Laikinas atokvėpis namuose
Paslaugos, teikiamos asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią. Apsaugotas būstas
Paslaugos, teikiamos asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią. Asmeninis asistentas