Pertvarkos II etapas:

  1. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-54 patvirtintas Projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra “ partnerių atrankos tvarkos aprašas;
  2. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 3.

Pateikiami Projekto įgyvendinimo laikotarpiu skurtų naujo tipo bendruomeninių paslaugų teikimo tvarkos aprašų projektai:

  1. apsaugoto būsto paslauga;
  2. socialinių dirbtuvių paslauga;
  3. įdarbinimo su pagalba paslauga;
  4. pagalbos priimant sprendimus paslauga.