JUNGTINIŲ TAUTŲ NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KONVENCIJA IR JOS FAKULTATYVUS  PROTOKOLAS  JUNGTINIŲ TAUTŲ VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA VAIKO TEISIŲ KONVENCIJOS 43 STRAIPSNIO 2 DALIES PATAISA JT ALTERNATYVIOS VAIKŲ GLOBOS GAIRĖS (anglų kalba) Konvencija dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje Europos konvencija dėl sprendimų, susijusių su vaikų globa, pripažinimo ir vykdymo bei vaikų globos atnaujinimo 1961 m. Konvencija dėl valdžios institucijų įgaliojimų ir taikytinos teisės nepilnamečių apsaugos priemonių srityje 1980 m. Konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų 1996 m. Konvencija dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje