Šeima - mergaite appsikabinusi moterį ir berniukas apsikabinęs vyrą

1. Uždavinys: Parengti vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) skirtų ir jų individualius poreikius atitinkančių naujų formų bendruomeninių paslaugų metodinį pagrindą ir pagerinti esamų socialinių paslaugų prieinamumą bei kokybę.

 

Veikla Tikslas Rodiklis
1.1. Naujų formų bendruomeninių paslaugų vaikams, likusiems be tėvų globos, sukūrimas
 1. Bendruomeniniai vaikų globos namai;
 2. Šeimai, patiriančiai krizę, paslaugos;
 3. Apsaugotas būstas ir (ar) Savarankiško gyvenimo namai (18-24 m. jaunuoliams, paliekantiems institucinę ir (arba) bendruomeninę globą).
1.1.1. Parengti metodinių dokumentų paketai, 3 vnt.
1.2. Naujų formų bendruomeninių paslaugų neįgaliems suaugusiems ir vaikams (turintiems proto ir (ar) psichikos negalią), sukūrimas
 1. Apsaugotas būstas suaugusiems asmenims
 2. Savarankiško gyvenimo namai suaugusiam;
 3. Grupinio gyvenimo namai;
 4. Socialinės reabilitacijos centro veikla,
 5. Socialinės globos Dienos socialinės globos centre paslaugos,
 6. Specializuotos slaugos ir globos Socialinės slaugos ir globos namuose,
 7. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvojo nustatymo sistemos ankstyvosios reabilitacijos paslaugos,
 8. Apsaugotos darbo vietos funkcionavimas,
 9. Socialinių dirbtuvių asmenim modelis,
 10. Specializuotas asmenų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią konsultavimas ir motyvavimas.
1.2.1. Parengti metodinių dokumentų paketai, 10 vnt.
1.3. Naujų formų bendruomeninių paslaugų šeimoms, įtėviams, globėjams (rūpintojams) sukūrimas
 1. Šeimos ir vaiko gerovės centrai
 2. Socialinio darbo su šeima programos;
 3. „Laikino atokvėpio“ neįgalaus suaugusio ir vaiko šeimai, globėjams (rūpintojams) paslaugos;
 4. Nėščiųjų, gimdyvių, vaiko ir (arba) neįgalaus vaiko susilaukusių šeimų konsultavimas;
 5. Tėvams, auginantiems vaiką ir (arba) neįgalų vaiką, skirtos edukacinės programos.
1.3.1. Parengti metodinių dokumentų paketai, 5 vnt.
1.4. Bendruomeninių socialinių paslaugų teikimo sistemos plėtra ir tobulinimas
 1. Dienos užimtumo
 2. Asmenų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią, savarankiško gyvenimo įgūdžių programos;
 3. Psichikos sveikatos centro veiklos;
 4. Atvejo vadyba;
 5. Socialinio globėjo paslaugos, bandomoji veikla;
 6. Kompleksinės mobilios specialistų komandos pagalba;
 7. Asmeninio asistentas;
 8. Psichologinės ir socialinės pagalbos, skirtos neįgalių tėvų šeimoms;
 9. Esamos Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo sistema;
 10. Vaiko, asmens ir šeimos socialinių paslaugų poreikio nustatymas;
 11. Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus aprašas.

1.4.1. Parengti metodiniai dokumentai, jų paketai, sistemos tobulinimo priemonės, 11 vnt.

1.4.2. Socialiniai globėjai, teikiantys paslaugas, 100 asm., 1.4.3. Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys, 494 asm.