Šeima - mergaite appsikabinusi moterį ir berniukas apsikabinęs vyrą

Informacija atnaujinama

 

1. Uždavinys: Parengti vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) skirtų ir jų individualius poreikius atitinkančių naujų formų bendruomeninių paslaugų metodinį pagrindą ir pagerinti esamų socialinių paslaugų prieinamumą bei kokybę.

 

Veikla Tikslas Rodiklis
1.1. Naujų formų bendruomeninių paslaugų vaikams, likusiems be tėvų globos, sukūrimas
 1. Bendruomeniniai vaikų globos namai;
 2. Šeimai, patiriančiai krizę, paslaugos;
 3. Apsaugotas būstas ir (ar) Savarankiško gyvenimo namai (18-24 m. jaunuoliams, paliekantiems institucinę ir (arba) bendruomeninę globą).
1.1.1. Parengti metodinių dokumentų paketai, 2 vnt.

Įgyvendinta/numatoma:

 

1.2. Naujų formų bendruomeninių paslaugų neįgaliems suaugusiems ir vaikams (turintiems proto ir (ar) psichikos negalią), sukūrimas
 1. Apsaugotas būstas suaugusiems asmenims
 2. Savarankiško gyvenimo namai suaugusiam;
 3. Grupinio gyvenimo namai;
 4. Socialinės reabilitacijos centro veikla,
 5. Socialinės globos Dienos socialinės globos centre paslaugos,
 6. Specializuotos slaugos ir globos Socialinės slaugos ir globos namuose,
 7. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvojo nustatymo sistemos ankstyvosios reabilitacijos paslaugos,
 8. Apsaugotos darbo vietos funkcionavimas,
 9. Socialinių dirbtuvių asmenim modelis,
 10. Specializuotas asmenų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią konsultavimas ir motyvavimas.
1.2.1. Parengti metodinių dokumentų paketai, 7 vnt.

Atvejo koordinavimo tvarkos aprašas su priedais

 

Įgyvendinta/numatoma:

 

1.3. Naujų formų bendruomeninių paslaugų šeimoms, įtėviams, globėjams (rūpintojams) sukūrimas
 1. Šeimos ir vaiko gerovės centrai
 2. Socialinio darbo su šeima programos;
 3. „Laikino atokvėpio“ neįgalaus suaugusio ir vaiko šeimai, globėjams (rūpintojams) paslaugos;
 4. Nėščiųjų, gimdyvių, vaiko ir (arba) neįgalaus vaiko susilaukusių šeimų konsultavimas;
 5. Tėvams, auginantiems vaiką ir (arba) neįgalų vaiką, skirtos edukacinės programos.
1.3.1. Parengti metodinių dokumentų paketai, 3 vnt.

Įgyvendinta/numatoma:

 

1.4. Bendruomeninių socialinių paslaugų teikimo sistemos plėtra ir tobulinimas
 1. Dienos užimtumo
 2. Asmenų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią, savarankiško gyvenimo įgūdžių programos;
 3. Psichikos sveikatos centro veiklos;
 4. Atvejo vadyba;
 5. Socialinio globėjo paslaugos, bandomoji veikla;
 6. Kompleksinės mobilios specialistų komandos pagalba;
 7. Asmeninio asistentas;
 8. Psichologinės ir socialinės pagalbos, skirtos neįgalių tėvų šeimoms;
 9. Esamos Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo sistema;
 10. Vaiko, asmens ir šeimos socialinių paslaugų poreikio nustatymas;
 11. Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus aprašas.

1.4.1. Parengti metodiniai dokumentai, jų paketai, sistemos tobulinimo priemonės, 6 vnt.

1.4.2. Socialiniai globėjai, teikiantys paslaugas, 52 asm., 1.4.3. Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys, 755 asm.

Įgyvendinta:

Lietuvos regionuose pradėtos teikti naujo modelio socialinės paslaugos: http://www.pertvarka.lt/socialiniu-paslaugu-zemelapis

 

Veikla Nr. 1.4.3. Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys

1.4.3.1. Tėvų globos netekę vaikai ir jaunuoliai. Šeimos modelio bendruomeniniai vaikų globos namai. Paslaugų gavėjai: tėvų globos netekę vaikai ir jaunuoliai; globojamų vaikų biologiniai giminaičiai. Nuo 2017 m. kovo mėnesio iki 2020 m. kovo mėnesio paslauga suteikta 312 vaikų.

1.4.3.2. Palydimoji globa. Paslaugų gavėjai: 16-18 m. jaunuoliai, augę vaikų globos institucijose; šeimose, susiduriančiose su įvairiais rizikos faktoriais ir/ar krizėmis; besimokantys jaunuoliai, augę vaikų globos institucijose; šeimose, susiduriančiose su įvairiais rizikos faktoriais ir/ar krizėmis. Nuo 2017 m. balandžio mėnesio iki 2020 m. kovo mėnesio paslauga suteikta 275 jaunuoliams.

1.4.3.3. Kompleksinė pagalba besilaukiančioms moterims ir vienišų motinų šeimoms su vaikais iki 3 m. amžiaus. Paslaugų gavėjai: besilaukiančios moterys  ir vienišų motinų šeimos su vaikais iki 3 m. amžiaus. Nuo 2017 m. kovo mėnesio iki 2020 m. kovo mėnesio paslauga suteikta 168 moterims (265 vaikams).