Vaikas su negalia ergoterapijoje

2. Uždavinys: Atlikti bandomųjų globos įstaigų gyventojų individualių poreikių bei įstaigų darbuotojų kompetencijos ir motyvacijos vertinimą.

Veikla Tikslas Rodiklis
2.1. Globos įstaigose gyvenančiųjų tikslinių grupių atstovų individualių poreikių nustatymo ir individualių planų sudarymo metodikų parengimas Poreikių vertinimui:

  1. vaikų, netekusių tėvų globos;
  2. suaugusių, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią;
  3. vaikų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią.
2.1.1. Parengtos metodikos, 3 vnt.
2.2. Globos įstaigose gyvenančių tikslinių grupių atstovų individualių poreikių vertinimas ir individualių planų sudarymas Kiekvienam įvertintam tikslinių grupių atstovui sudaryti individualų planą. 2.2.1. Įvertinti individualūs poreikiai ir parengti individualūs planai, 2700 asm.
2.3. Globos įstaigose dirbančių darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimo metodikos parengimas Įstaigose dirbančių darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimui 2.3.1. Parengtos darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimo metodikos, 1 vnt.
2.4. Globos įstaigose dirbančių darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimas Rengti regioninius bendruomeninių paslaugų ir infrastruktūros plėtros planus, detaliai planuojant socialinių paslaugų sistemos darbuotojų tobulinimą. 2.4.1. Įvertinti darbuotojai 1970 asm.