Mokymai

3. Uždavinys: Tobulinti socialines paslaugas administruojančių ir paslaugas vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) teikiančių darbuotojų profesinę kompetenciją.

Veikla Tikslas Rodiklis
3.1. Apmokyti socialines paslaugas administruojančius ir paslaugas vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) teikiančius darbuotojus Apmokyti ir suteikti socialines paslaugas administruojančių ir paslaugas vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) teikiantiems darbuotojams reikalingas žinių ir įgūdžius, reikalingus tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų. 3.1.1. Apmokyti darbuotojai, 4466 asmenys
3.2. Lietuvoje paslaugas tikslinėms grupėms teikiančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių vertinimas ir Socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo strategijos parengimas Įvertinti Lietuvoje paslaugas tikslinėms grupėms teikiančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo objektyvius ir subjektyvius poreikius ir parengti nacionalinę Socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo strategiją, pvz. 2017-2020 m. 3.2.1. Parengta socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo strategija, 1 vnt.