Stebėsenos grupės posėdis

4. Uždavinys: Vykdyti Institucinės globos pertvarkos tarpinstitucinį, tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, plėtojant naujų formų bendruomenines paslaugas, užtikrinant socialinių paslaugų teikimo kompleksiškumą, rengiant pertvarkomų įstaigų, bendruomeninių paslaugų ir jų infrastruktūros planus bei vykdyti pertvarkos stebėseną.

Veikla Tikslas Rodiklis
4.1. Institucinės globos pertvarkos klasterio kūrimas ir tarpinstitucinio, tarpžinybinio bei tarpsektorinio bendradarbiavimo priemonių įgyvendinimas
 1. Klasterio kūrimo apskrito stalo diskusijos.
 2. Steigiamoji nacionalinė konferencija.
 3. Klasterio nacionalinio lygmens teminės konferencijos
 4. Nacionalinių ir regioninių apskrito stalo diskusijos.
 5. Teminiai nacionaliniai ir regioniniai seminarai.
4.1.1. Įgyvendintos Institucinės globos pertvarkos klasterio kūrimo ir bendradarbiavimo priemonės, 61 renginys.
4.2. Institucinės globos pertvarkos klasterio veiklų bendruomeninių paslaugų kūrimo ir plėtros srityje vykdymas
 1. Vaikui ir šeimai kompleksiškai teikiamų paslaugų valdymo modelis;
 2. Neįgaliems suaugusiems ir vaikams kompleksiškai teikiamų paslaugų valdymo modelis
 3. Centrinės valdžios aukščiausio lygio ir vidurinės grandies vadovų bei vyriausiųjų specialistų mokymai
 4. Regiono ir vietos lyderių mokymai
 5. Individualūs įstaigų pertvarkos planai.
 6. Infrastruktūros plėtros regionuose planai.
 7. Konsultacinė pagalba diegiant EQUASS Assurance kokybės užtikrinimo sistemą.

4.2.1. Parengtas modelis, 1 vnt.4.2.2. Parengtas modelis, 1 vnt.

4.2.3. Apmokyti darbuotojai, 40 asm.

4.2.4. Apmokyti vietos lyderiai, 300 asm.

4.2.5. GĮ pertvarkos planai, 27 vnt.

4.2.6. Bendruomeninių paslaugų plėtros regione planai, 10 vnt.

4.2.7. Konsultuotos įstaigos ir organizacijos, 15 vnt.

4.3. Institucinės globos pertvarkos tyrimų ir vertinimų vykdymas
 1. Lietuvos gyventojų požiūris į institucinės globos pertvarką.
 2. Lietuvos gyventojų požiūris į įvaikinimą, globą ir rūpinimąsi.
 3. Sistemos išoriniai vertinimai (stebėsena).

4.3.1. Tyrimo ataskaita, 1 vnt.4.3.2. Tyrimo ataskaita, 1 vnt.

4.3.3. Vertinimo ataskaita, 2 vnt.