Akimirka iš akcijos

5. Uždavinys: Skatinti fizinių asmenų, šeimynų ir nevyriausybinių organizacijų vaikų globojimą (rūpinimąsi), vaikų įvaikinimą ir (ar) socialinių paslaugų teikimą likusiems be tėvų globos, patiriantiems socialinę riziką, neįgaliesiems bei savanorišką darbą šioje srityje, keisti visuomenės ir vietos bendruomenės vertybines nuostatas dėl institucinės globos pertvarkos, užtikrinti vykdomų pertvarkos procesų viešumą, projekto ir rezultatų žinomumą.

Veikla Tikslas Rodiklis
5.1. Vykdyti visuomenės ir atskirų jos grupių švietimą ir informavimą perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje ir šeimoje teikiamų paslaugų klausimais bei viešinti projektą, jo rezultatus
  1. Neigiamų nuostatų keitimas bei pozityvaus požiūrio plėtojimas į įvaikinimą ir globą, neįgalius asmenis.
  2. Socialinė reklama: masinio informavimo priemonėse; lauko; viešajame transporte; visuomeniniuose renginiuose. Viešų informacinių renginių ir socialinių akcijų visuomenei vykdymas. Logotipas, informacinė sistema, lankstinukai, plakatai, leidiniai.

5.1.1. Integruotos komunikacijos su visuomene strategija, 1 vnt.

5.1.2. Įgyvendintos komunikacijos su visuomene priemonės, 10 vnt.