Paskelbtų viešųjų pirkimų sąrašas:

Paskelbimo data Paskelbtas pirkimas Projekto veikla
2016 12 19 Socialines paslaugas administruojančių ir paslaugas vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) teikiančių darbuotojų mokymo paslaugų pirkimas
2016 12 13 Bandomosios socialinių globėjų veiklos užtikrinimo paslaugų pirkimas (Pristatymas) 1.4. Bendruomeninių socialinių paslaugų teikimo sistemos plėtra ir tobulinimas
2016 11 28 Socialinių paslaugų tikslinių grupių asmenims pirkimas 1.4. Bendruomeninių socialinių paslaugų teikimo sistemos plėtra ir tobulinimas
2016 08 03 Institucinės globos pertvarkos srityje dirbančių centrinės valdžios aukščiausio lygio ir vidurinės grandies vadovų bei vyriausiųjų specialistų kompetenciją didinančių mokymų ir institucinės globos pertvarkoje dalyvaujančių regiono ir vietos lyderių kompetenciją didinančių mokymų organizavimas 3.1. Apmokyti socialines paslaugas administruojančius ir paslaugas vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) teikiančius darbuotojus
2016 07 14 Globos įstaigose gyvenančių tikslinių grupių atstovų individualių poreikių įvertinimo ir individualių planų sudarymo paslaugos 2.2. Globos įstaigose gyvenančių tikslinių grupių atstovų individualių poreikių vertinimas ir individualių planų sudarymas
2016 07 14 Darbuotojų, dirbančių atrinktose pertvarkai bandomosiose globos įstaigose, motyvacijos ir kompetencijos, reikalingos naujų bendruomeninių paslaugų teikimui, vertinimo paslaugos 2.4. Globos įstaigose dirbančių darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimas

 

 

Techninių specifikacijų projektai

Paskelbimo data Techninių specifikacijų projektai Projekto veikla
2017 02 22 Naujų formų bendruomeninių paslaugų asmenims,turintiems proto ir (ar) psichikos negalią,vaikams, likusiems be tėvų globos ir šeimoms, įtėviams, globėjams (rūpintojams) metodinių dokumentų parengimas

Atsisiųsti techninių specifikacijų projektus (.zip, 263 Kb) 

 

1.1. Naujų formų bendruomeninių paslaugų vaikams, likusiems be tėvų globos, sukūrimas

1.2. Naujų formų bendruomeninių paslaugų neįgaliems suaugusiems ir vaikams (turintiems proto ir (ar) psichikos negalią), sukūrimas

1.3. Naujų formų bendruomeninių paslaugų šeimoms, įtėviams, globėjams (rūpintojams) sukūrimas

1.4. Bendruomeninių socialinių paslaugų teikimo sistemos plėtra ir tobulinimas

2016 12 19 Pertvarkai atrinktų bandomųjų socialinės globos įstaigų gyventojų individualių poreikių vertinimo ir kiekvieno įvertinto tikslinių grupių atstovo individualaus plano sudarymo paslaugos 2.2. Globos įstaigose gyvenančių tikslinių grupių atstovų individualių poreikių vertinimas ir individualių planų sudarymas
2016 10 27 Socialinių paslaugų tikslinių grupių asmenims pirkimų techninės specifikacijos 1.4. Bendruomeninių socialinių paslaugų teikimo sistemos plėtra ir tobulinimas
2016 06 27 Institucinės globos pertvarkos srityje dirbančių centrinės valdžios aukščiausio lygio ir vidurinės grandies vadovų bei vyriausiųjų specialistų kompetenciją didinančių mokymų ir institucinės globos pertvarkoje dalyvaujančių regiono ir vietos lyderių kompetenciją didinančių mokymų organizavimas technines specifikacijos 3.1. Apmokyti socialines paslaugas administruojančius ir paslaugas vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) teikiančius darbuotojus
2016 06 21 Darbuotojų, dirbančių atrinktose pertvarkai bandomosiose globos įstaigose, motyvacijos ir kompetencijos, reikalingos naujų bendruomeninių paslaugų teikimui, vertinimo techninė specifikacija 2.4. Globos įstaigose dirbančių darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimas
2016 06 21 Globos įstaigose gyvenančių tikslinių grupių atstovų individualių poreikių įvertinimo ir individualių planų sudarymo paslaugų techninė specifikacija 2.2. Globos įstaigose gyvenančių tikslinių grupių atstovų individualių poreikių vertinimas ir individualių planų sudarymas