Paskelbtų viešųjų pirkimų sąrašas:
Paskelbimo data Paskelbtas pirkimas Projekto veikla
2017 02 24 Pertvarkomų globos įstaigų pertvarkos planų rengimo ekspertinio ir metodinio konsultavimo bei stebėsenos paslaugų pirkimas 4.2.5. Pertvarkomų globos įstaigų institucinės globos pertvarkos regioninių planų rengimo, ekspertinio ir metodinio konsultavimo bei stebėsenos paslaugos
 2017 01 24 Globos įstaigose gyvenančių tikslinių grupių atstovų individualių poreikių įvertinimas ir individualių planų sudarymas  2.2. Globos įstaigose gyvenančių tikslinių grupių atstovų individualių poreikių vertinimas ir individualių planų sudarymas

2016 12 13

Socialines paslaugas administruojančių ir paslaugas vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) teikiančių darbuotojų mokymo paslaugų pirkimas  3.1. Apmokyti socialines paslaugas administruojančius ir paslaugas vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) teikiančius darbuotojus
2016 12 13 Bandomosios socialinių globėjų veiklos užtikrinimo paslaugų pirkimas (Pristatymas) 1.4. Bendruomeninių socialinių paslaugų teikimo sistemos plėtra ir tobulinimas
2016 11 28 Socialinių paslaugų tikslinių grupių asmenims pirkimas 1.4. Bendruomeninių socialinių paslaugų teikimo sistemos plėtra ir tobulinimas
2016 08 03 Institucinės globos pertvarkos srityje dirbančių centrinės valdžios aukščiausio lygio ir vidurinės grandies vadovų bei vyriausiųjų specialistų kompetenciją didinančių mokymų ir institucinės globos pertvarkoje dalyvaujančių regiono ir vietos lyderių kompetenciją didinančių mokymų organizavimas  4.1. Institucinės globos pertvarkos klasterio kūrimas ir tarpinstitucinio, tarpžinybinio bei tarpsektorinio bendradarbiavimo priemonių įgyvendinimas
2016 07 14 Globos įstaigose gyvenančių tikslinių grupių atstovų individualių poreikių įvertinimo ir individualių planų sudarymo paslaugos 2.2. Globos įstaigose gyvenančių tikslinių grupių atstovų individualių poreikių vertinimas ir individualių planų sudarymas
2016 07 14 Darbuotojų, dirbančių atrinktose pertvarkai bandomosiose globos įstaigose, motyvacijos ir kompetencijos, reikalingos naujų bendruomeninių paslaugų teikimui, vertinimo paslaugos 2.4. Globos įstaigose dirbančių darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimas