Vaikams – šeima, neįgaliesiems – bendruomeninės paslaugos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva nuo 2014 m. vykdoma Institucinės globos pertvarka – perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams Lietuvoje procesas.
Petvarkos tikslas – užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam (ir neįgaliam) vaikui augti biologinėje šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams – globėjų, įtėvių šeimose ar šeimynose.

Daugiau informacijos apie institucinės globos pertvarką galite taip pat rasti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės skiltyje „Institucinės globos pertvarka“.

„Duok penkis! Sukurkime ir pereikime tiltą kartu!“ (apie pertvarką – vaikams)

 

Projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ ekspertų kontaktiniai duomenys: https://www.pertvarka.lt/kontaktai/ 

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015-11-03 – 2020-04-30 m.

Projekto biudžetas: 10.336.028,19  Eur

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Projekto partneris: Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai:

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse
1 Parengti asmeniui taikomi individualūs perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų planai Skaičius 2700
2 Socialinių paslaugų sistemos darbuotojai, kurie dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo veiklose Skaičius 4236
3 Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos) Skaičius 901
4 Įgyvendintų asmeniui taikomų individualių perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų planų dalis nuo parengtų planų Procentai 1.00
5 Socialinių paslaugų sistemos darbuotojai, kurie po dalyvavimo ESF veiklose įgijo kvalifikaciją Procentai 190.00
6 Įveiklinti globos centrai Skaičius 60
7 Kokybiškai veikiantys ESF finansavimą gavę globos centrai Procentai 80.00

www.esinvesticijos.lt

www.pertvarka.lt

pertvarka_logo ES parama