Nes…

Šalyje veikia 38 stacionarios globos įstaigos neįgaliesiems, kuriose gyvena 6,1 tūkst. neįgalių suaugusių asmenų, iš jų daugiau nei 51,6 proc. turi psichikos negalią, proto negalią – daugiau nei 35,4 proc.

Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis, Lietuvoje kasmet buvo diagnozuojama per 300 naujų psichikos ir elgesio sutrikimų atvejų 100 tūkst. gyventojų ir yra daugiau nei 5,5 tūkst. sergančiųjų 100 tūkst. gyventojų.

Šalyje yra apie 15,5 tūkst. vaikų su negalia. Didžioji jų dalis – vaikai su proto ar (ir) psichikos negalia.

Šalyje veikia 3 neįgalių vaikų ir jaunimo globos įstaigos, kuriose gyvena per 100 vaikų ir per 450 jaunuolių, iš kurių net 94 proc. turi proto ir (ar) psichikos negalią.

5 sutrikusio vystymosi kūdikių namuose gyvena daugiau nei 300 vaikų – iš jų 21 proc. turi proto ar psichikos negalią. Į kūdikių namus pakliūna ne tik specialių poreikių ar sunkią negalią turintys kūdikiai, bet ir sveiki vaikai.

Kūdikiams ir mažiems vaikams ypatingai svarbus yra tėvų ar globėjų vaidmuo jų vystymuisi. Sveikiems kūdikiams ir mažiems vaikams, netekusiems (neužmezgusiems) pastovaus psichologinio ir emocinio ryšio su tėvais ar globėjais, užtenka 3–6 mėnesių įstaigoje, kad sutriktų jų raida. (Institucinė globa mažiems vaikams: literatūros apžvalga ir politikos pasekmes, 2012, Mary Dozier, Charles H. Zeanah, Allison R. Wallin ir Carole Shauffer)

 

2015 m. šalyje veikė 93 vaikų globos namai, kuriuose gyveno per 3,2 tūkst. vaikų – iš jų specialiųjų poreikių turėjo 35 proc. vaikų, elgesio ir emocijų sutrikimų – 20 proc. vaikų, vidutinė ir sunki negalia nustatyta 10 proc. vaikų.

Šalyje be tėvų globos yra likę beveik 2 proc. vaikų nuo bendro Lietuvos vaikų skaičiaus (2015 m. pabaigoje Lietuvoje gyveno apie 525 tūkst. vaikų) . Iš jų apie 38 proc. (3275, 2015 m. duomenimis) vaikų globa nustatyta socialinės globos institucijose.

2014 m. iš vaikų globos namų į biologines šeimas grąžinti 1025 vaikai.

2015 m. įvaikintas 161 vaikas.