I etapas, kuris jau prasidėjo, truks iki 2018 metų. Jo tikslas – pertvarkai reikalingų sąlygų sukūrimas ir paslaugų teikimas, didinant esamų prieinamumą.

II etapas truks iki 2020 metų. Jo metu bus:

Plečiama paslaugų infrastruktūra regionuose ir

Pradedamos teikti naujų formų paslaugos tikslinėms grupėms.

Pertvarkomos įstaigos:

Kūdikių namai:
1. Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai;
2. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios;
įstaigos Kauno klinikų filialas Vaikų reabilitacijos ligoninė „Lopšelis“;
3.Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai;
4. Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namai;
5. Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai;
Vaikų globos namai:
1. Pabradės vaikų globos namai;
2. Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“;
3. Saugų vaikų globos namai;
4. Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“;
5. Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis“;
6. Panevėžio A. Bandzos kūdikių ir vaikų globos namai;
7. Obelių vaikų globos namai;
8. Alytaus vaikų globos namai;
9. Valkininkų vaikų globos namai „Spengla“;
10. Viešvilės vaikų globos namai;
11. Plungės vaikų globos namai;
Vaikų su negalia socialinės globos namai
1. Pabradės socialinės globos namai;
2. Vilijampolės socialinės globai namai;
3. Ventos socialinės globos namai;
Suaugusių su negalia socialinės globos namai
1. Strėvininkų socialinės globos namai;
2. Dūseikių socialinės globos namai;
3. Lavėnų socialinės globos namai;
4. Visagino socialinės globos namai;
5. Kalvarijos socialinės globos namai;
 6. Didvyžių socialinės globos namai;
7. Adakavo socialinės globos namai;