Pertvarkos tikslinės grupės:

Vaikai likę be tėvų globos (įskaitant kūdikius), vaikai bei jų šeimos patiriantys riziką.

Vaikai ir jaunimas, turintis proto ir (ar) psichikos negalią bei jų šeimos.

Suaugę asmenys, turintys proto ir (ar) psichikos negalią bei jų šeimos.