Kokie rodikliai turi būti pasiekti, kad pertvarkai atrinkta įstaiga būtų laikoma persitvarkiusia?

Projekto rėmuose bus sudaromi bendruomeninių paslaugų plėtros regione planai, atliekamas įstaigų darbuotojų ir gyventojų vertinimas, sudaromi individualūs planai. Įstaigoms bus teikiamos konsultacijos, siekiant padėti pasirengti įstaigų plėtros planus. Bus numatyti atitinkami rodikliai ir kriterijai, kurių reikėtų įstaigai pasiekti. Pasiekus šių rodiklių, bus laikoma, kad įstaigą persitvarkė.

Kada prasidės pertvarka?

I etapas, kuris jau prasidėjo, truks iki 2018 metų. II etapas truks iki 2020 metų. daugiau informacijos čia

Kada uždarysime globos namus?

„Kaip jau ne kartą pabrėžėme, pertvarka yra vykdoma nuosekliai ir laikantis apibrėžtų terminų. Atlikus namų darbus, procesas bus greitesnis ir tikiu, kad iki 2020 metų uždarysime planuotas 27  globos įstaigas“, – teigė socialinės apsaugos ir darbo ministrė A. Pabedinskienė, dalyvaudama Marijampolės vaikų globos namų "Putinas" uždaryme. Šiuo metu vyksta pirmasis pertvarkos etapas, kuriuo metu siekiame sukurti pertvarkai reikalingas sąlygas, parengti regionų infrastruktūros planus, teikti pilotines paslaugas...

Ką veiks globos namų darbuotojai, kai uždarysime globos namus?

Pirmajame pertvarkos etape bus atliekamos įstaigų darbuotojų kompetencijos ir motyvacijos vertinimas. Vertinimo rezultatų pagrindu bus plėtojamos bendruomeninės paslaugos nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, planuojamas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, atliekamas naujoms bendruomeninėms paslaugoms teikti reikalingų žmogiškųjų išteklių planavimas. Pertvarkos proceso metu globos namų darbuotojams bus organizuojami mokymai, siekiant keisti / kelti darbuotojų kvalifikaciją, suteikiant žinias, reikalingas naujoms bendruomeninėms paslaugoms teikti.

Ar jau numatyta, kas įgyvendins programą, kas rūpinsis apsaugotame būste apgyvendintais žmonėmis su psichikos negalia?

Kaip buvo minėta, projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ įgyvendina Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM kartu su partneriu – Neįgaliųjų reikalų departamentu prie SADM. Paslaugos bus perkamo viešųjų pirkimų įstatymo tvarka. Šią savaitę planuojame paskelbti technines specifikacijas CVP informacinėje sistemoje, kuriose bus įvardinti reikalavimai paslaugos tiekėjo ir specialistų kvalifikacijai.

Kokie kriterijai numatyti žmonėms, kurie galės apsigyventi apsaugotame būste? Ar tai bus iš globos institucijų išleisti neįgalieji?

Apsaugotame būsto pilotinė paslauga bus teikiama žmonėms su psichikos negalia. Projekto tikslas yra ne tik sąlygų sudarymas žmonėms su psichikos negalia, dabar gyvenantiems globos institucijose, sėkmingai įsilieti į bendruomenę ir gauti bendruomenines paslaugas, bet ir žmonių su psichikos negalia prevencija patekimui į dideles globos institucijas. Paslaugos gavėjai nebus diferencijuojami. Visi paslaugos gavėjai turės teisę gauti tokio pat turinio ir kokybės paslaugas. Projektas skatina lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą.

Ar gyventojai bus skirstomi pagal lytį, amžių? Ar galės kartu apsigyventi poros?

Pasaulinė praktika rodo, kad apsaugoto būsto programa yra veiksmingesnė bei sudaro mažiau galimybių pasireikšti krizinėms situacijoms, kai viename apsaugotame būste gyvena vienos lyties asmenys, Žinoma, paslauga bus teikiama lanksčiai, atsižvelgiant į kiekvieno potencialaus gyventojo individualius poreikius ir interesus. Projektas skatina lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą.

Kiek laiko truks programa? Ar žmonės nebus išleidžiami į niekur, ar bus stebima, kad jie turėtų kur apsigyventi, palikę apsaugotą būstą?

Pilotinė apsaugoto būsto paslauga bus teikiama iki projekto pabaigos, iš karto, kai tik pasibaigs viešieji pirkimai ir bus žinomas tiekėjas. Kadangi, paslaugos tikslas įgalinti žmones su psichikos negalia gyventi bendruomenėje, tikimės, kad gavę šią paslaugą, žmonės bus pasirengę ir galės gyventi bendruomenėje, savo šeimose ar pačių pasirinktoje gyvenamojoje vietoje su minimalia specialistų pagalba.

Jei bandomasis projektas pasiteisins, ar apsaugoto būsto programa bus tęsiama?

Dabar mes vykdome I pertvarkos etapą, kurio tikslas yra sukurti reikiamas sąlygas pradėti teikti naujas, inovatyvias ir reikalingas bendruomenines paslaugas suaugusiems žmonėms ir vaikams turintiems proto arba (ir) psichikos negalią bei jų šeimoms, atitinkančias kiekvieno žmogaus realius individualius poreikius. Šis etapas truks iki 2018 metų. II etapo metu bus kuriama ir plečiama bendruomeninių paslaugų infrastruktūra, pradėtos teikti naujos paslaugos.