Pradžia Forumas PARENGTOS METODINĖS PRIEMONĖS: kviečiame susipažinti ir teikti savo pastabas, vertinimus, klausti ir diskutuoti Palydimosios globos paslaugų aprašo projektas: jūsų nuomonė, pastabos

Šioje temoje yra 4 atsakymai, 3 dalyviai, ją paskutinį kartą atnaujino Avatar soskaimai prieš 1 m. 6 mėn..

Rodomi 5 įrašai - nuo 1 iki 5 (viso: 5)
 • Autorius
  Įrašai
 • #5310

  Įgyvendinant institucinės globos pertvarkos projekte numatytas veiklas, parengtas Palydimosios globos paslaugų organizavimo ir kokybės priežiūros aprašo projektas. Kviečiame susipažinti ir teikti savo pastebėjimus, kuriems aspektams pritariate, o kuriuos siūlytumėte tobulinti.

   

  Projektą rasite čia: https://www.pertvarka.lt/naujienos/palydimosios-globos-paslaugos-apraso-projektas-laukiame-jusu-vertinimu/

   

  Jūsų nuomonės labai laukiame čia, šioje diskusijų forumo temoje.

  #5348
  Avatar
  vacaritas
  Participant

  VA Carite, padalinyje Alternatyvus mokymosi centras Jaunimui, turime ilgalaikę patirtį darbe su išėjusiais iš globos namų jaunuoliais. Noriu atkreipti dėmesį, jog dabar palydimosios globos paslaugas neretai teikia tie patys globos namai, išnuomodami būtą ar kitaip perskirstydami savo turimus resursus. Iškyla klausimas – ar tai yra naudinga jauniems žmonėms pasiruošimo kelyje į savarankišką gyvenimą? Kai resursai sutelkiami vienoje įstaigoje ir jaunas asmuo neįgyja patirties gyvendamas atskirai nuo globos namų sistemos. Ar nebūtų vertingiau, išėjusiems ar beišeinantiems jauniems žmonės sudaryti sąlygas palydimosios globos paslaugas gauti bendruomenėse, kitose jaunimo organizacijose, kurios turi galimybę ir resursų šias paslaugas organizuoti. Tokiu būdu mažinant globos namų mechanizmą

  #5402

  Atkreiptinas dėmesys, jog palydimosios globos apraše įtvirtinta nuostata, kad šias paslaugas turėtų teikti vienas palydimosios globos atvejo vadybininkas visuose paslaugos etapuose, siekiant suformuoti saugų prieraišumo ryšį, ir tai tikrai nėra socialinės globos įstaigos darbuotojas. Taip pat apraše yra nurodyta, kad organizuojant palydimosios globos paslaugas, prioritetas teikiamas nevyriausybinėms organizacijoms.

  Turbūt visiems šioje srityje dirbantiems specialistams yra žinoma, kad šiuo metu yra įgyvendinamas projektas „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje”. Projekto laikotarpiu numatoma parengti vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) skirtų ir jų individualius poreikius atitinkančių naujų formų bendruomeninių paslaugų metodinį pagrindą, pagerinti esamų socialinių paslaugų kokybę bei prieinamumą, naujų formų bendruomeninių paslaugų sistemos vystymą, tobulinti socialines paslaugas administruojančių ir paslaugas vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) teikiančių darbuotojų profesinę kompetenciją. Tai ne sąlygų gerinimas jau egzistuojančiose globos institucijose, o asmenų įtrauktis į bendruomenę, sukuriant jiems naujas paslaugas, o darbuotojus motyvuojant ir suteikiant jiems naujų kompetencijų teikti bendruomenines paslaugas.

  Kokybiškas naujų formų paslaugų teikimas yra neįmanomas be tinkamos ir pakankamos darbuotojų kompetencijos, nepriklausomai nuo to, kokioje įstaigoje ar organizacijoje jie yra dirbę. Todėl šiuo metu yra skiriamas didelis dėmesys globos įstaigų darbuotojų, savivaldybių socialinių darbuotojų bei kitų specialistų, dirbančių vaiko gerovės srityse, mokymų organizavimui, kvalifikacijos tobulinimo strategijos sukūrimui, kuria bus naudojamasi tolimesniuose institucinės globos pertvarkos etapuose.

  Socialinės globos normų apraše yra įtvirtinta nuostata, kad nuo 2020 m. gruodžio 31 d. socialinė globa negalės būti teikiama vaikų socialinės globos namuose. Socialinė globa bus (daugelyje savivaldybių jau teikiama) teikiama ne globos namų teritorijoje, o atskiruose butuose, kotedžuose ar gyvenamuosiuose namuose, kurie bus/yra prilyginami bendruomeniniams vaikų globos namams, kurių darbuotojams bus/yra taikomi nauji reikalavimai (išklausyti GIMK mokymus ir t. t.), todėl baimintis, kad buvę ankstesnės globos sistemos darbuotojai  gali teikti mažiau kokybiškas paslaugas ar kažkaip būtų stiprinamos socialinės globos namų pozicijos, nėra pagrindo.

  #5506
  Avatar
  soskaimai
  Participant

  Sveiki, norime pasidalinti bendrais Palydimosios globos organizacijų pastebėjimais dėl aprašo:

   

  2.5 – yra svarbu palikti nuostatą, kad palydimosios globos atvejo vadybininkas yra specialistas (socialinis darbuotojas, socialinis pedagogas, psichologas), turintis kompetencijų ir darbo patirties su jaunimu;

  9. – būtų išties svarbu įtvirtinti nuostatą, kad palydimosios globos atvejo vadybininkas  yra specialistas dirbantis atvejo vadybos principu. Tam tikrais atvejais vienu metu turėti ir atvejo vadybininką ir socialinį darbuotoją nėra tikslinga, nes tai dažnu atveju (Palydimosios globos pilotiniame projekte) galėjo atlikti tas pats žmogus. Reiktų palikti galimybę spręsti įstaigai ir atvejo vadybininkui ar jiems reikia pasitelkti papildomą specialistą pagal poreikį. Turima omenyje palydimosios globos palsaugą su apgyvendinimu.

  12.3 –  Taip pat labai svarbu įtraukti ir palydimosios globos atvejo vadybininko/globos koordinatoriaus bei šeimos atvejo vadybininko (darbo su biologine šeima, darbas su globėjais giminaičiais ir kt., atvejais) atsakomybes, funkcijas, tarpusavio sąveiką. Taip pat svarbu apibrėžti atskaitomybę. Tai turėtų būti aiškiai detalizuota. Pvz., šeimos atvejo vadybininkas kreipiasi dėl palydimosios globos šeimos vaikui poreikio, koordinuoja bendrą darbą su šeima, įtraukia palydimosios globos atvejo vadybininką į bendrą planą. Globos koordinatorius telkia resursus ir dirba su globėjais, įtraukia palydimosios globos atvejo vadybininką paslaugai teikti jaunuoliui. Palydimosios globos atvejo vadybininkas teikia grįžtamąjį ryšį šeimos atvejo vadybininkui ir globos koordinatoriui.

  SVARBU!!! Čia labiausiai ir kyla vaidmenų ir atsakomybių neaiškumo klausimas, kas už ką atsakingas: palydimosios globos atvejo vadybininkas, šeimos atvejo vadybininkas, globėjas ir pan… jaunuoluolis jau turi savo SGP, taigi kaip jam dar vieną papildomą planą sudaryti? Teikiant paslaugas šiame etape labiau mezgamas santykis ir „tiesiamas tiltas“ į pagalbos santykį tapus pilnamečiu nei sudaromas individualus planas, nes neaišku kas už ką atsakingas. Šeimos atvejo vadybininkas/globojanti įstaiga labiau turėtų įtraukti palydimosios globos atvejo vadybininką į procesą, nei atvirkščiai. SGP planas turėtų būti įrankis, o ne formalus dokuementas, kurio pagalba siekiama pokyčio.

  13.4. – siūloma išbraukti   “atsidūrusiems krizinėje situacijoje”, nes nereiktų painioti ir maišyti palydimosios globos (savarankiškumo ugdymo) paslaugų su krizių centrų paslaugomis. Esant tokiai krizei palydimosios globos atvejo vadybininko atsakomybė yra surasti reikiamą paslaugos teikėją. Nukreipti pas jį. Tai darbo su jaunuoliu principinis dalykas.

  16.5. –  reiktų koreguoti nuostatą arba jos atsisakyti. Neprivalo jaunuolis gyventi socialiniame būste, nes tai yra jo pasirinkimas. Gal geresnė formuluotė yra, jog sprendžia su būstu ir apgyvendinimu susijusius klausmus, siūlydamas įvairius apgyvendinimo variantus, tame tarpe ir socialinio būsto?

  17, 18. – taisytini “Jaunimo namai”, “Palydėjimo namai” reikėtų suvienodinti. Gal “Palydimosios globos paslauga su apgyvendinimu” ?

  18.3 – manome, kad čia yra pakankmai daug perteklinių reikalavimu ir palydimosios globos paslauga tampa panaši į institucijos aprašą. Gal galėtų būti lanksčiau žiūrima “kad susitikimams užtikrinama konfidenciali vieta”, bet juk tai gali būti ir virtuvė ir kamarėlė? O gal ir kavinė, kuomet pokalbis vyksta išėjus. Siūloma išbraukti skalbyklas, lyginimo patalpas. šepečiai ir kiti rakandai ir pan., nes tai nuostata iš VBGN’ų.

  18.3. 11 nuostata siūloma keisti į ” Jaunuoliai ugdomi palaikyti patalpų, juose esančių įrenginių ir kito inventoriaus švarą”.

  18.3.13 galbūt perteklinė nuostata, jei kompiuterio nėra yra tam viešosios bibliotekos. Jaunuoliai gali taupyti, jog galėtų įsigyti jiems reikiamą įrangą. Siūloma išbraukti

  18.3.14  gal nereikėtų įvardinti, kad poilsio kambaryje jaunuoliai turi turėti po lovą. Gal tiesiog tinkami poilsiui baldai?

  23. –  būtina įtraukti nuostatą, kad ne tik įstaiga kreipiasi ir siunčia, tačiau ir palydimosios globos palsaugas teikianti organizacija turi atrankos kriterijus, pagal kuriuos sprendžia ar galima suteikti palsaugą konkrečiam jaunuoliui pagal turimus pajėgumus? KAD NETAPTŲ KRIZIŲ CENTRAIS IR PRIEGLAUDA.  Organizacija turėtų laisvės apsispręsti, ar teikti paslaugas vienam ar kitam jaunuoliui ar ne. Kad nebūtų, jog savivaldybės paskui nukreiptų visus, kurių neturi kur dėti, neatsižvelgiant į reikiamų paslaugų poreikį ar organizacijų galimybes ir resursus.

  PAPILDYMAS: sprendimas daromas, remiantis įstaigos kriterijais, suderintais su savivaldybe.

  27. – Papildytume punktą, kad paslaugą finansuoja ta savivaldybė, kurios prašymu teikiamos paslaugos jaunuoliui, arba kurioje savivaldybėje jis gyvena.

  Labai svarbu būtų tobulinti ir pateikti rekomendacinio pobūdžio dokumentus – darbo eigos aprašai, SGP plano lanksti forma, susitarimai, vertinimo instrumentai. Pastaba iš kolegų, kurie yra verslo įmonė, kad būtų įtraukta nuostata, jog ne tik NVO, bet ir privatus, socialiai atsakingas verslas gali teikti palydimosios globos palsaugas.

  #5507
  Avatar
  soskaimai
  Participant

  Taip pat manome, kad būtų labai aktualu teisės aktuose reglamentuoti apmokėjimo klausimus ir atsakomybes, kol jaunuolis yra nepilnametis, o jam teikiama paslauga su apgyvendinimu. Reiktų išaiškinimo kas yra jo įstatyminis atstovas ir ar jam turi būti nustatyta globa palydimąją globą teikiančioje organizacijoje? Jei jaunuolis gyvena šeimoje ir pareiškia norą gyventi jaunimo namuose būdamas 17 m. kas moka už paslaugas tėvai, savivaldybė?

Rodomi 5 įrašai - nuo 1 iki 5 (viso: 5)

Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.

Dalintis soc. tinkluose:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin