• Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pagal ESFA rekomendacijas projekto partneriui pradėjus teikti socialinių dirbtuvių paslaugą su 6 (su mažiau pradėti negalima) paslaugos gavėjais, įdarbinti galite tik du darbuotojus iš trijų, kuriuos -pasirenka pats projekto partneris. Maloniai prašome patikslinti paslaugos teikimo grafiką, jame paliekant du darbuotojus. ESFA už trečiojo darbuotojo įdarbinimą, kad paslauga teikiama šešiems paslaugoms  gavėjams, neapmokės.
 • Paslaugos teikimo grafikas pateikiamas ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki paslaugos teikimo pradžios.
 • Paslaugos gavėjų sąrašas sudaromas pridedant Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) darbingumo lygio pažymos kopijas, kuriose būtų nurodytas ligos diagnozės pagal TLK-10 (kodas F), o jeigu pažymoje šios žymos nėra, tuomet pridedama: gydytojo pažyma  arba NDNT informacinės sistemos,  duomenų bazės išrašas, kur būtų nurodyta diagnozė su kodu F.
 •  Vykdant Apsaugoto būsto nuomos atranką numatyta, kad partneris turi vadovautis  2017-12-13 LRV nutarimu Nr. 1036 ” Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo VPĮ 6 str. 1 d.  1 p.  Kuriame nurodyta, kad VPĮ netaikomas žemės, esamų  pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimui arba nuomai bet kokiomis finansinėmis priemonėmis ar teisių į šiuos daiktus įsigijimui. Tokių pirkimų tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
 • Paslaugos  teikimo grafike (socialinių dirbtuvių paslauga), nurodomas ne darbuotojo darbo laikas, o laikas skirtas paslaugos gavėjams. Kiek jiems suteikta paslaugų valandomis per mėnesį (kontaktinės valandos). PVZ:
  Paslaugos  teikimo periodas Paslaugos teikimo pradžia Pradžios valanda (jei taikoma) Paslaugos teikimo pabaiga Pabaigos valanda (jei taikoma) Paslaugos teikimo trukmė, val
  5 6 7 8 9 10
  2020 m. birželis 2020-06-01 8:30 2020-06-30 14:30 126,00
 • Paslaugos  teikimo grafike reikia nurodyti visus socialinių dirbtuvių darbuotojus išskyrus rinkodarininką.
 • Pietų pertrauka yra įskaičiuojama į socialinių dirbtuvių darbo su klientu laiką (6 valandas), t.y. jos nereikia pridėti ar atimti.
 • Stipendijos dieninis įkainis yra 1,80 (esant 5 – darbo dienų savaitei).