Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-03-0001 „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ įgyvendinimo tvarkos aprašas

Projekto partnerių sąrašas

Paslaugos teikimo grafikas:

Paslaugos teikimo grafikas bendras_partneriams

Sutartys su paslaugų gavėjais:

Sutartis su paslaugos gavėju AB

Sutartis su paslaugos gavėju pratęsimas

Sutartis su paslaugos gavėju PPS

Sutartis_su_paslaugos_gaveju_ISP

Sutartis_su_paslaugos_gaveju_SD

Projekto dalyvio apklausos anketa

Projekto dalyvių administravimo instrukcija

Tinkamos finansuoti išlaidos

Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams

Paslaugos teikimo sutarties priedas Nr. 1

Informacija apie projekto dalyvio dalyvavimą projekto veiklose

Mokėjimo prašymai:

Socialinės dirbtuvės

Apsaugotas būstas

Įdarbinimas su pagalba

Pagalba priimant sprendimus

Su mokėjimo prašymu teikiamos formos:

„atostogu-forma-2019-01-01“ kopija

„Copy of 10_priedas_pazyma_del_atliktu darbu“ kopija

3 priedas pažyma dėl darbo užmokesčio fiksuoto įkainio

FR-047

Išlaidas patvirtinančių dokumentų suvestinė

Paslaugų gavėjų sąrašas

Paslaugų gavėjų sąrašas-2

Partneriai, kurie teikia socialinių dirbtuvių paslaugą, su mokėjimo prašymu papildomai teikia šias formas:

10-formos-dalyviu-sarasas-patv-2017-05-12

„10-formos-lankomumo-suvestine-patv-2016-01-29“ kopija