2002 m. kovo 27 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 405 ,,Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“