Šeima - mergaite appsikabinusi moterį ir berniukas apsikabinęs vyrą

1. Uždavinys: Parengti vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) skirtų ir jų individualius poreikius atitinkančių naujų formų bendruomeninių paslaugų metodinį pagrindą ir pagerinti esamų socialinių paslaugų prieinamumą bei kokybę.

 

Veikla Tikslas Rodiklis
1.1. Naujų formų bendruomeninių paslaugų vaikams, likusiems be tėvų globos, sukūrimas
 1. Bendruomeniniai vaikų globos namai;
 2. Šeimai, patiriančiai krizę, paslaugos;
 3. Apsaugotas būstas ir (ar) Savarankiško gyvenimo namai (18-24 m. jaunuoliams, paliekantiems institucinę ir (arba) bendruomeninę globą).
1.1.1. Parengti metodinių dokumentų paketai, 2 vnt.

Įgyvendinta:

 

1.2. Naujų formų bendruomeninių paslaugų neįgaliems suaugusiems ir vaikams (turintiems proto ir (ar) psichikos negalią), sukūrimas
 1. Apsaugotas būstas suaugusiems asmenims
 2. Savarankiško gyvenimo namai suaugusiam;
 3. Grupinio gyvenimo namai;
 4. Socialinės reabilitacijos centro veikla,
 5. Socialinės globos Dienos socialinės globos centre paslaugos,
 6. Specializuotos slaugos ir globos Socialinės slaugos ir globos namuose,
 7. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvojo nustatymo sistemos ankstyvosios reabilitacijos paslaugos,
 8. Apsaugotos darbo vietos funkcionavimas,
 9. Socialinių dirbtuvių asmenim modelis,
 10. Specializuotas asmenų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią konsultavimas ir motyvavimas.
1.2.1. Parengti metodinių dokumentų paketai, 7 vnt.

Atvejo koordinavimo tvarkos aprašas su priedais

 

Įgyvendinta:

 

1.3. Naujų formų bendruomeninių paslaugų šeimoms, įtėviams, globėjams (rūpintojams) sukūrimas
 1. Šeimos ir vaiko gerovės centrai
 2. Socialinio darbo su šeima programos;
 3. „Laikino atokvėpio“ neįgalaus suaugusio ir vaiko šeimai, globėjams (rūpintojams) paslaugos;
 4. Nėščiųjų, gimdyvių, vaiko ir (arba) neįgalaus vaiko susilaukusių šeimų konsultavimas;
 5. Tėvams, auginantiems vaiką ir (arba) neįgalų vaiką, skirtos edukacinės programos.
1.3.1. Parengti metodinių dokumentų paketai, 3 vnt.

Įgyvendinta:

 

1.4. Bendruomeninių socialinių paslaugų teikimo sistemos plėtra ir tobulinimas
 1. Dienos užimtumo
 2. Asmenų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią, savarankiško gyvenimo įgūdžių programos;
 3. Psichikos sveikatos centro veiklos;
 4. Atvejo vadyba;
 5. Socialinio globėjo paslaugos, bandomoji veikla;
 6. Kompleksinės mobilios specialistų komandos pagalba;
 7. Asmeninio asistentas;
 8. Psichologinės ir socialinės pagalbos, skirtos neįgalių tėvų šeimoms;
 9. Esamos Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo sistema;
 10. Vaiko, asmens ir šeimos socialinių paslaugų poreikio nustatymas;
 11. Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus aprašas.

1.4.1. Parengti metodiniai dokumentai, jų paketai, sistemos tobulinimo priemonės, 6 vnt.

1.4.2. Socialiniai globėjai/budintys globotojai, teikiantys paslaugas, 82 asm.

1.4.3. Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys, 1109 asm.

Įgyvendinta:

Lietuvos regionuose pradėtos teikti naujo modelio socialinės paslaugos: https://www.pertvarka.lt/socialiniu-paslaugu-zemelapis

 

Veikla Nr. 1.4.3. Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys

1.4.3.1. Tėvų globos netekę vaikai ir jaunuoliai. Šeimos modelio bendruomeniniai vaikų globos namai. Paslaugų gavėjai: tėvų globos netekę vaikai ir jaunuoliai; globojamų vaikų biologiniai giminaičiai. Nuo 2017 m. kovo mėnesio iki 2020 m. kovo mėnesio paslauga suteikta 311 vaikų.

1.4.3.2. Palydimoji globa. Paslaugų gavėjai: 16-18 m. jaunuoliai, augę vaikų globos institucijose; šeimose, susiduriančiose su įvairiais rizikos faktoriais ir/ar krizėmis; besimokantys jaunuoliai, augę vaikų globos institucijose; šeimose, susiduriančiose su įvairiais rizikos faktoriais ir/ar krizėmis. Nuo 2017 m. balandžio mėnesio iki 2020 m. kovo mėnesio paslauga suteikta 277 jaunuoliams.

1.4.3.3. Kompleksinė pagalba besilaukiančioms moterims ir vienišų motinų šeimoms su vaikais iki 3 m. amžiaus. Paslaugų gavėjai: besilaukiančios moterys  ir vienišų motinų šeimos su vaikais iki 3 m. amžiaus. Nuo 2017 m. kovo mėnesio iki 2020 m. kovo mėnesio paslauga suteikta 168 moterims (265 vaikams).

1.4.3.4. Apsaugoto būsto paslauga asmenims su psichikos negalia. Apsaugotas būstas – konsultavimo, tarpininkavimo, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo  paslaugos ir gyvenamosios vietos suteikimas (jei neturi savo) bendruomenėje, iki 4 dalinai savarankiškų suaugusių asmenų su negalia (gyvenant viename būste),  derinant tai su individualia atvejo vadybininko pagalba ir kitomis paslaugomis bendruomenėje, padedančiomis plėtoti ir palaikyti asmenų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, siekiant visiško jų savarankiškumo.

Paslauga buvo teikiama taikant Atvejo vadybos metodą kuriuo remiantis atvejo vadybininkas įvertinęs kliento bei jo šeimos narių poreikius, koordinuoja jam reikiamos pagalbos teikimą. Atvejo vadybininkas kartu su asmeniu stebi bei vertina visą komplektą daugialypių paslaugų, tenkinančių kompleksinius bei specifinius kliento poreikius. Paslauga teikta Šiaulių m. sav., Utenos r. sav., Vilniaus m. sav., Tauragės r. savivaldybėse. Paslaugą nuo 2018 m. gegužės – 2020 m. sausio mėnesiais gavo 22 asmenys.

1.4.3.5. Laikino atokvėpio paslaugos proto ar (ir) psichikos negalią turintiems asmenims, jų šeimos nariams, tėvams ar globėjams. Laikino atokvėpio paslauga – savalaikių ir būtinų paslaugų kompleksas asmenims su proto ar (ir) psichikos negalia, jų šeimų nariams, tėvams ar globėjams, kurie dėl tam tikrų priežasčių (liga, komandiruotė, atostogos, mokymasis ar studijos ar kt.) laikinai ar darbo savaitės metu negali pasirūpinti ar prižiūrėti šių asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ar globa, savo namuose. 

Paslauga teikta Kauno m. sav.,  Pakruojo r. sav.,  Šalčininkų r. sav., Trakų r. sav., Vilniaus m. sav., Jurbarko r. sav., Tauragės r. sav.,  Klaipėdos m. sav., Alytaus m. sav., Panevėžio m. sav., Anykščių r. sav., Visagino sav., Šakių r. sav.. Iš viso paslaugą gavo 244 asmenys su proto ar psichikos negalia, o jų artimieji pasinaudojo galimybe pailsėti.

1.4.3.6. Atvejo vadybos paslaugos vaikams, turintiems proto ar (ir) psichikos negalią.

Paslaugos gavėjai: vaikai, kuriems pirmą kartą nustatytas neįgalumas ir jų šeimoms arba globėjams.

Nuo 2019 m. kovo mėn. iki 2020 m. sausio mėn. galimai paslaugą gavo 9 vaikai.

1.4.3.7. Asmeninio asistento paslauga proto ar (ir) psichikos negalią turintiems asmenims

Paslaugos gavėjai: asmenys turintys proto ar (ir) psichikos negalią nuo 16 metų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba
darbingumo lygis dėl proto ar (ir) psichikos negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą ir asmeniui reikalinga apmokytų asmenų pagalba.

Nuo 2018 m. spalio mėn. iki 2019 m. spalio mėn. paslauga buvo suteikta 33 asmenims (32 unikalūs asmenys, 1 neunikalus asmuo, t. y. dalyvavo ir kt. paslaugoje) Kauno regione.

Nuo 2018 spalio mėn. iki 2019 m. rugsėjo mėn. paslauga buvo suteikta 20 asmenų Šiaulių regione.

1.4.3.9. Įdarbinimo su pagalba paslaugos asmenims, turintiems proto ar (ir) psichikos negalią

Paslaugos gavėjai: iš dalies darbingi ir (arba) nedarbingi asmenys, turintys proto (arba) psichikos negalią, t.y. asmenys, kurių neįgalumo pažymoje nurodytas neįgalumo priežasties kodas prasidedantis raide F.

Nuo 2019 m. balandžio mėn. iki 2020 m. balandžio mėnesio paslauga buvo suteikta 11 asmenų Vilniaus regione.

Nuo 2019 m. balandžio mėn. iki 2020 m. balandžio mėnesio paslauga buvo suteikta 15 asmenų Kauno regione.

1.5.1. Parengtas tipinių grupinio gyvenimo namų projektas.

Parengtas grupinio gyvenimo namų proto / psichikos negalią turintiems neįgaliesiems suaugusiems statinio statybos tipinis projektas (su projektinių sprendinių variantais).

Projektą atsisiųsti galite čia.