Vaikas su negalia ergoterapijoje

Informacija atnaujinama

 

2. Uždavinys: Atlikti bandomųjų globos įstaigų gyventojų individualių poreikių bei įstaigų darbuotojų kompetencijos ir motyvacijos vertinimą.

Veikla Tikslas Rodiklis
2.1. Globos įstaigose gyvenančiųjų tikslinių grupių atstovų individualių poreikių nustatymo ir individualių planų sudarymo metodikų parengimas Poreikių vertinimui:

  1. vaikų, netekusių tėvų globos;
  2. suaugusių, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią;
  3. vaikų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią.
2.1.1. Parengtos metodikos, 3 vnt.

Įgyvendinta:

Globos įstaigose gyvenančių tikslinių grupių atstovų individualių poreikių nustatymo ir individualių planų sudarymo parengtos metodikos 3 vnt.:

Copyright ženklas Be išankstinio Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM sutikimo naudoti, platinti, keisti ir kopijuoti metodikas draudžiama.
2.2. Globos įstaigose gyvenančių tikslinių grupių atstovų individualių poreikių vertinimas ir individualių planų sudarymas Kiekvienam įvertintam tikslinių grupių atstovui sudaryti individualų planą. 2.2.1. Įvertinti individualūs poreikiai ir parengti individualūs planai, 2395 asm.

Įgyvendinta:

 

2.3. Globos įstaigose dirbančių darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimo metodikos parengimas Įstaigose dirbančių darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimui 2.3.1. Parengtos darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimo metodikos, 1 vnt.

Įgyvendinta:

Parengta darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimo metodika (rengėjos – Jūratė Griciūtė, Laura Senkevičiūtė)

2.4. Globos įstaigose dirbančių darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimas Rengti regioninius bendruomeninių paslaugų ir infrastruktūros plėtros planus, detaliai planuojant socialinių paslaugų sistemos darbuotojų tobulinimą.

2.4.1. Įvertinti darbuotojai 1739 asm.

 

Įgyvendinta:

Atliktas Pertvarkoje dalyvaujančių globos įstaigų 1739 darbuotojų kompetencijos ir motyvacijos, reikalingų naujų bendruomeninių paslaugų teikimui, įvertinimas ir rezultatų aptarimas regionuose.

2.4.2. Parengta Pertvarkos vertinimo atskaita

Pertvarkos vertinimo ataskaita