Stebėsenos grupės posėdis

 

4. Uždavinys: Vykdyti Institucinės globos pertvarkos tarpinstitucinį, tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, plėtojant naujų formų bendruomenines paslaugas, užtikrinant socialinių paslaugų teikimo kompleksiškumą, rengiant pertvarkomų įstaigų, bendruomeninių paslaugų ir jų infrastruktūros planus bei vykdyti pertvarkos stebėseną.

Veikla Tikslas Pasiektas rodiklis
4.1. Institucinės globos pertvarkos klasterio kūrimas ir tarpinstitucinio, tarpžinybinio bei tarpsektorinio bendradarbiavimo priemonių įgyvendinimas
 1. Klasterio kūrimo apskrito stalo diskusijos.
 2. Steigiamoji nacionalinė konferencija.
 3. Klasterio nacionalinio lygmens teminės konferencijos
 4. Nacionalinio ir regioninio lygmens apskrito stalo diskusijos.
 5. Teminiai nacionaliniai ir regioniniai seminarai.
4.1.1. Įgyvendintos Institucinės globos pertvarkos klasterio kūrimo ir bendradarbiavimo priemonės, 64 renginiai.
Įgyvendinta:

 • 2018 02 09 įvyko konferencija tema „Deinstitucionalizavimo patirtys ir iššūkiai“. Konferencija vyko Lietuvos Respublikos Seime. Dalyvių skaičius – 223.
 • 2017 10 26  įvyko Institucinės globos pertvarkos klasterio konferencija, skirta likusių be tėvų globos vaikų (įskaitant kūdikius), patiriančių riziką vaikų bei jų šeimos gerovės užtikrinimo temai. Konferencija vyko viešbutyje „Crowne Plaza Vilnius“, Vilniuje. Dalyvių skaičius – 118.
 • 2016 04 28 įvyko Institucinės globos pertvarkos klasterio steigiamoji konferencija, skirta institucinės globos pertvarkos kūrimui ir dalyvių bendradarbiavimui. Konferencija vyko viešbutyje  „Karolina“, Vilniuje. Dalyvių skaičius – 212.

http://asgaliu.lrytas.lt/lygios-galimybes/is-globos-instituciju-i-gyvenima-bendruomenese.htm

Konferencijoje skaityti pranešimai:

Projekto pristatymas. Alina Jakavonienė, .pdf (1 Mb)

Klasterio priemonių pristatymas. Miglė Musteikienė,  .pdf (694 Kb)

Bendruomeninės paslaugos šeimoms. Linas Kukuraitis, .pdf (471 Kb)

What is deinstitucionalization. Sabrina Ferraina, .pdf (1 Mb)

DI and community living. Agnes Turnpenny, .pdf (743 Kb)

Lietuvos gyventojų požiūrio į pertvarką ir globą ir įvaikinimą tyrimo pristatymas. VšĮ. TUXEDO MEDIA, .pdf (2 Mb)

Utenos patirtis teikiant paslaugas vaikui ir šeimai. Aida Zlataravičienė, .pdf (2 Mb)

Pasidalijimas gerąja patirtimi ir planai ateičiai. Panevezio Algimanto Banzos KVGN, .pdf (13 Mb)

Globos namai uždaryti. Biruta Kimlerienė, .pdf (5 Mb)

 • 2016 10 – 2017 06 įvyko 4 nacionaliniai  ir 20 regioninių seminarų, institucinės globos pertvarkos klasterio dalyviams temomis: „Komandinio darbo, modeliuojant kompleksiškai teikiamų bendruomeninių paslaugų sistemą, teoriniai ir praktiniai aspektai“ ir „Bendradarbiavimo principai ir jų taikymas įgyvendinant institucinės globos pertvarką“. Apmokyta 460 klasterio dalyvių. Mokymai vyko visuose Lietuvos regionuose.

Įvyko institucinės globos pertvarkos klasterio kūrimo apskrito stalo diskusijos regionuose:

 • 2016 05 13 – diskusija vyko Utenos regione;
 • 2016 05 25 – diskusija vyko Telšių regione;
 • 2016 06 07 – diskusija vyko Kauno regione;
 • 2016 06 07 – diskusija vyko Panevėžio regione;
 • 2016 06 08 – diskusija vyko Tauragės regione;
 • 2016 06 15 – diskusija vyko Klaipėdos regione;
 • 2016 06 15 – diskusija vyko Alytaus regione;
 • 2016 06 21– diskusija vyko Vilniaus regione (Elektrėnuose);
 • 2016 10 12 – diskusija vyko Marijampolės regione;
 • 2016 11 03 – diskusija vyko Šiaulių regione.

Įvyko institucinės globos pertvarkos klasterio dalyvių bendradarbiavimo apskrito stalo diskusijos regionuose:

 • 2017 03 28 – diskusija vyko Alytaus regione;
 • 2017 04 12 – diskusija vyko Telšių regione;
 • 2017 04 19 – diskusija vyko Klaipėdos regione;
 • 2017 04 20 – diskusija vyko Tauragės regione;
 • 2017 04 24 – diskusija vyko Kauno regione;
 • 2017 05 11 – diskusija vyko Marijampolės regione;
 • 2017 05 16 – diskusija vyko Šiaulių regione;
 • 2017 05 25 – diskusija vyko Panevėžio regione;
 • 2017 05 31 – diskusija vyko Utenos regione;
 • 2017 06 09 – diskusija vyko Vilniaus regione;
 • 2018 08 07 – diskusija vyko Klaipėdos, Tauragės ir Telšių regionų atstovams;
 • 2018 08 09 – diskusija vyko Alytaus, Kauno ir Marijampolės regionų atstovams;
 • 2019 01 16 – diskusija vyko Tauragės regione;
 • 2019 03 29 – diskusija vyko Tauragės regione;
 • 2019 05 21 – diskusija vyko Klaipėdos, Tauragės ir Telšių regionų atstovams;
 • 2019 05 23 – diskusija vyko Panevėžio, Šiaulių ir Utenos regionų atstovams;
 • 2019 06 04 – diskusija vyko Alytaus, Kauno ir Marijampolės regionų atstovams;
 • 2019 06 06 – diskusija vyko Vilniaus regione;
 • 2019 06 12 – diskusija vyko Šiaulių regione;
 • 2019 11 27 – diskusija vyko Tauragės regione.

Įvyko nacionalinės institucinės globos pertvarkos klasterio dalyvių apskrito stalo diskusijos:

 • 2016 11 23  – diskusija vyko Vilniuje.
 • 2019 05 27 – diskusija vyko Vilniuje.
 • 2019 05 29 – diskusija vyko Šiauliuose.
 • 2019 06 05 – diskusija vyko Vilniuje.
 • 2019 06 10 – diskusija vyko Vilniuje.
 • 2019 06 18 – diskusija vyko Vilniuje.
 • 2019 06 25 – diskusija vyko Vilniuje.
4.2. Institucinės globos pertvarkos klasterio veiklų bendruomeninių paslaugų kūrimo ir plėtros srityje vykdymas
 1. Vaikui ir šeimai kompleksiškai teikiamų paslaugų valdymo modelis;
 2. Neįgaliems suaugusiems ir vaikams kompleksiškai teikiamų paslaugų valdymo modelis
 3. Centrinės valdžios aukščiausio lygio ir vidurinės grandies vadovų bei vyriausiųjų specialistų mokymai
 4. Regiono ir vietos lyderių mokymai
 5. Individualūs įstaigų pertvarkos planai.
 6. Infrastruktūros plėtros regionuose planai.
 7. Konsultacinė pagalba diegiant EQUASS Assurance kokybės užtikrinimo sistemą.

4.2.2. Parengtas modelis, 1 vnt.

4.2.3. Apmokyti darbuotojai, 40 asm.

4.2.4. Apmokyti vietos lyderiai, 300 asm.

4.2.5. Parengti GĮ pertvarkos planai, 26 vnt.

 

Įgyvendinta:

Veikla 4.2.2. Parengtas neįgaliesiems ir vaikams (turintiems proto ir (ar) psichikos negalią) kompleksiškai teikiamų paslaugų valdymo modelis.

Modelis paremtas įgyvendinant projekto 1 uždavinį parengtomis naujų formų bendruomeninių paslaugų metodikomis bei atvejo vadybos metodo taikymu asmenims su proto ar psichikos negalia.

Čia yra Valdymo modelis.

Kartu su modeliu parengtas ir Atvejo koordinavimo tvarkos aprašas.

 

Veikla Nr. 4.2.3. Institucinės globos pertvarkos srityje dirbančių centrinės valdžios aukščiausio lygio ir vidurinės grandies vadovų bei vyriausiųjų specialistų kompetenciją didinantys mokymai

Mokymų tema ir trukmė: Bendruomenėje teikiamų paslaugų plėtros vadyba institucinės globos pertvarkos kontekste (16 ak. val.)

Mokymai skirti institucinės globos pertvarkos srityje dirbantiems centrinės valdžios aukščiausio lygio ir vidurinės grandies vadovams bei vyriausiesiems specialistams.

Mokymai  buvo vykdomi 2017 02-09 mėn., apmokyta 40 specialistų.

 

Veikla Nr. 4.2.4. Institucinės globos pertvarkoje dalyvaujančių regiono ir vietos lyderių kompetenciją didinantys mokymai

Mokymų tema ir trukmė: Bendruomenėje teikiamų paslaugų plėtros vadyba savivaldybėje (8 akad. val.)

Mokymai skirti regiono, savivaldybių, vietos bendruomenės lyderiams, dalyvaujantiems institucinės globos pertvarkoje

Mokymai  buvo vykdomi 2016 11 – 2017 06, apmokyta 300 asmenų.

 

Veikla Nr. 4.2.5. Pertvarkomų globos įstaigų pertvarkos planų rengimo ekspertinio ir metodinio konsultavimo paslaugos

Parengti 26 pertvarkomų įstaigų pertvarkos planai. Rengiant planus, pertvarkomoms įstaigoms suteikta 1872 val. konsultacijų.

 

4.2.8.1. Įdiegtas Šeimos konferencijos metodas. Parengta 120 Šeimos konferencijos koordinatorių ir 15 Šeimos konferencijos koordinatorių supervizorių.

4.3. Institucinės globos pertvarkos tyrimų ir vertinimų vykdymas
 1. Lietuvos gyventojų požiūris į institucinės globos pertvarką.
 2. Lietuvos gyventojų požiūris į įvaikinimą, globą ir rūpinimąsi.
 3. Sistemos išoriniai vertinimai (stebėsena).

4.3.1. Tyrimo ataskaita, 1 vnt.

4.3.2. Tyrimo ataskaita, 1 vnt.

 

Įgyvendinta:

Įvykdytos gyventojų apklausos. Tyrimo metu apklausta:
 • Per 1000 Lietuvos gyventojų (18-65 m.);
 • Per  500 institucinės globos pertvarkos dalyvių;
 • Atlikta kokybinė Lietuvos gyventojų ir institucinės globos pertvarkos dalyvių (fokusuotų grupių apklausa).

Sociologinis tyrimas: „Lietuvos gyventojų požiūris į įvaikinimą ir globą“, .pdf (1 Mb);

Sociologinis tyrimas „Lietuvos gyventojų požiūris į institucinės globos pertvarką“, .pdf (1 Mb);

Lietuvos gyventojų požiūrio į pertvarką ir globą ir įvaikinimą tyrimo pristatymas. VšĮ. TUXEDO MEDIA, .pdf (2 Mb)