Paskelbimo data Paskelbtas pirkimas  Veikla projekte
2019-12-05 „Institucinės globos pertvarkos klasterio nacionalinio lygmens konferencijos organizavimo  paslaugų“ pirkimas https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/notice/details/2019-623144 
2019-11-20 Vaiko gerovės srityje dirbančių specialistų mokymų organizavimo paslaugų pirkimas (daugiau informacijos apie pirkimą: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/edittransaction.asp?tid=462307)
2019-11-20 Globos centro funkcijas vykdančių darbuotojų mokymų organizavimo paslaugų pirkimas (daugiau informacijos apie pirkimą: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/edittransaction.asp?tid=462289)
2019-11-19 Komandinių mokymų organizavimo paslaugų pirkimas (daugiau informacijos apie pirkimą: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/edittransaction.asp?tid=461671)
2019-09-24 Grupinio gyvenimo namų proto psichikos negalią turintiems neįgaliesiems suaugusiems statinio statybos tipinio projekto (su projektinių sprendinių variantais) parengimo paslaugos: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2019-635598
2019-08-12 Bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų ir šeimynų dalyvių bei komandinių mokymų organizavimo paslaugos: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2019-636978
2019-05-08

Institucinės globos Pertvarkos I – ojo etapo, apimant laikotarpį nuo 2014 m. vasario 14 d. iki sutarties su Paslaugų tiekėju pasirašymo dienos vertinimo paslaugos.

Eiti į pirkimo dokumentus

 4.3. Institucinės globos pertvarkos tyrimų ir vertinimų vykdymas
2019 03 04 Bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų ir šeimynų dalyvių bei komandinių mokymų organizavimo paslaugos: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2019-636430 3.1.1.12. Apmokyti  (GIMK) Bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojus
3.1.1.15. Komandiniai mokymai
2019 02 28 Šeimos konferencijos metodo mokymų programos parengimo ir mokymų organizavimo paslaugos: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2018-677734 4.2.8.1. Šeimos konferencijos metodas
2019 01 21 Socialinių paslaugų pirkimas: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2018-630021 
2018 11 19 Įdarbinimo su pagalba paslauga asmenims, turintiems proto ar (ir) psichikos negalią: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2018-635571   1.4.3.9. Įdarbinimas su pagalba
 2018 10 01 Socialinio darbo su šeima, kurioje yra asmuo su proto ir / ar psichikos negalia ir / arba vaikas, turintis elgesio, emocijų sutrikimų mokymų programos parengimo ir mokymų organizavimo paslaugos: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2018-617468   3.1.1.13. Apmokyti darbuotojus dirbančius su šeima, kurioje yra asmuo su proto ir/ar psichkos negalia ir/arba vaikas turintis elgesio ir emocijjų sutrikimų
2018 09 13 Globos įstaigų darbuotojų mokymo paslaugos: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2018-649910  3.1.1.8. Apmokyti pertvarkomų globos įstaigų darbuotojai
2018 07 19 Palydimosios globos paslaugos: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2018-606368   1.4.3.8. Palydimoji globa (16-18 m. ir besimokantys jaunuoliai, augę vaikų globos institucijose ir (arba) šeimose, susiduriančiose su įvairiais rizikos veiksniais)
2018 05 01

Laikino atokvėpio paslaugų įstaigoje, namų aplinką atitinkančioje aplinkoje proto ar (ir) psichikos negalią turintiems asmenims, jų šeimos nariams, tėvams ar globėjams ir atvejo vadybos paslaugų vaikams, turintiems proto ar (ir) psichikos negalią pirkimas.

Lietuvoje: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=396382&B=PPO&PS=1&PP=

Europos Sąjungoje: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188283-2018:TEXT:LT:HTML

2018 02 28 Socialinės priežiūros paslaugos, teikiant kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir motinoms, vienoms auginančioms vaiką/vaikus iki 3 metų amžiaus ir bandomosios budinčių globotojų veiklos užtikrinimo paslaugos: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2018-506319
2018 02 23 Socialinės reklamos kūrybinių sprendimų, gamybos ir komunikacijos kanalų eterio tinklelio sukūrimo paslaugos neigiamų nuostatų ir nusistovėjusių visuomenėje stereotipų apie vaikus ir suaugusius, turinčius proto ir/ar psichikos negalią, keitimui masinėse visuomenės informavimo priemonėse: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=384619
2018 02 14 Asmeninio asistento paslaugos, proto ar (ir) psichikos negalią turintiems asmenims: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2018-445738
 2017 12 22 Apsaugoto būsto paslaugos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=376274
2017 10 19 Socialinės reklamos kūrybinių sprendimų, gamybos ir eterio tinklelio sukūrimo paslaugos masinėse visuomenės informavimo priemonėse: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5917 1.046 Socialinės reklamos kūrybinių sprendimų, gamybos ir medijos kanalų eterio tinklelio sukūrimo paslaugos pozityviam visuomenės požiūriui į globą bei įvaikinimą formavimui masinėse visuomenės informavimo priemonėse
2017 02 24 Pertvarkomų globos įstaigų pertvarkos planų rengimo ekspertinio ir metodinio konsultavimo bei stebėsenos paslaugų pirkimas 4.2.5. Pertvarkomų globos įstaigų institucinės globos pertvarkos regioninių planų rengimo, ekspertinio ir metodinio konsultavimo bei stebėsenos paslaugos
 2017 01 24 Globos įstaigose gyvenančių tikslinių grupių atstovų individualių poreikių įvertinimas ir individualių planų sudarymas  2.2. Globos įstaigose gyvenančių tikslinių grupių atstovų individualių poreikių vertinimas ir individualių planų sudarymas

2016 12 13

Socialines paslaugas administruojančių ir paslaugas vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) teikiančių darbuotojų mokymo paslaugų pirkimas  3.1. Apmokyti socialines paslaugas administruojančius ir paslaugas vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) teikiančius darbuotojus
2016 12 13 Bandomosios socialinių globėjų veiklos užtikrinimo paslaugų pirkimas (Pristatymas) 1.4. Bendruomeninių socialinių paslaugų teikimo sistemos plėtra ir tobulinimas
2016 11 28 Socialinių paslaugų tikslinių grupių asmenims pirkimas 1.4. Bendruomeninių socialinių paslaugų teikimo sistemos plėtra ir tobulinimas
2016 08 03 Institucinės globos pertvarkos srityje dirbančių centrinės valdžios aukščiausio lygio ir vidurinės grandies vadovų bei vyriausiųjų specialistų kompetenciją didinančių mokymų ir institucinės globos pertvarkoje dalyvaujančių regiono ir vietos lyderių kompetenciją didinančių mokymų organizavimas  4.1. Institucinės globos pertvarkos klasterio kūrimas ir tarpinstitucinio, tarpžinybinio bei tarpsektorinio bendradarbiavimo priemonių įgyvendinimas
2016 07 14 Globos įstaigose gyvenančių tikslinių grupių atstovų individualių poreikių įvertinimo ir individualių planų sudarymo paslaugos 2.2. Globos įstaigose gyvenančių tikslinių grupių atstovų individualių poreikių vertinimas ir individualių planų sudarymas
2016 07 14

Darbuotojų, dirbančių atrinktose pertvarkai bandomosiose globos įstaigose, motyvacijos ir kompetencijos, reikalingos naujų bendruomeninių paslaugų teikimui, vertinimo paslaugos

 

2.4. Globos įstaigose dirbančių darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimas